Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte

OZ Vidiecky parlament Slovenska realizuje sériu informačných seminárov v rámci projektu „Vzdelávanie a informovanie“ z PRV 2007-2013, Opatrenia 3.3  na tému: 


"Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v kontexte novej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v náväznosti na Zdravotnú prehliadku Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ"


Séria informačných seminárov sa priebežne realizovala  za účasti zástupcov cieľových skupín v nasledovných regiónoch:


1. Dňa 22.7.2010 o 9,00 hod. v priestoroch VÚC Košice, Nám. Maratónu Mieru 1


2. Dňa 12.8.2010 o 9,00 hod. v priestoroch Mesta Zvolen, Nám. Slobody 22 


3. Dňa 23.9.2010 o 9,00 hod. v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 22


4. Dňa 22.10.2010 o 13,00 hod. v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Technickej univerzity v Herľanoch


5. Dňa 11.11.2010 o 9,00 hod. v priestoroch Agroinštitútu, Akademická 4, Nitra


6. Dňa 13.12.2010 o 9,00 hod. v priestoroch Obecného úradu Klížska Nemá 52, Komárno


 

Obrázky: 
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte
Perspektívy slovenského poľnohospodárstva v európskom kontexte

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.