Projekt Informačné dni Vidieckeho parlamentu

1. informačný deň VIPA konaný 22. 5. 2009 v Tisovci v rámci projektu podporeného z PRV SR 2007-2013 

Vyhlásenie VIPA k rozvoju viedieckeho CR, Mikroregión Muránska planina, Program rozvoja vidieka 2007 - 2013, Aktuálne trendy v slovenskom turizme, Vyhlásenie + reakcie, Záznam z rokovania na MHSR

2. informačný deň VIPA konaný 28. - 29. augusta 2009 v Nitrianskom Pravne v rámci projektu podporeného z PRV SR 2007-2013 

Pozvánka - 2. infodeň, Vyhlásenie, Nitrianske Pravno, Prezentácia Haronika, Najčastejšie chyby v rámci I. výzvy na predkladanie ISRÚ, Právne aspekty ochrany kultúrneho dedičstva vo vzťahu k vidieskemu prostrediu, Predstavenie kultúrneho dedičstva na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

3. informačný deň, konaný 20. - 21. novembra 2009 v Starej Bystrici vrámci projektu, podporeného z PRV SR 2007-2013

Prezentácie, Vyhlásenie účastníkov 3. infodňa, Stará Bystrica, Rozvoj vidieka Žilinského samosprávneho kraja

4. informačný deň VIPA, konaný 5. - 6. marca 2010 v obci Vinné v rámci projektu, podporeného z PRV SR 2007-2013 

Pozvánka, Článok VIPA, Vidiecky cestovný ruch  - príležitosť  pre  rozvoj  podnikania na vidieku, School Boards and Democracy at the Local Level, Pracovné postupy v procese vyhodnocovania projektov opatrení PRV, Transparentnosť a inovácie v účasti občanov na veciach verejných v meste Rimavská Sobota, Regionálne vzdelávacie centrum, Vidiecky cestovný ruch - príležitosť pre rozvoj pdnikania na vidieku, Prezentácia VIPA

5. informačný deň VIPA konaný 25. - 26. júna 2010 v Kežmarku v rámci projektu, podporeného z PRV SR 2007-2013

 

Pozvánka, Článok , Krakovská deklarácia, Kravčík-VIPA, Prezentácia,

Vyhlásenie účastníkov

6. informačný deň VIPA, konaný 23. - 22. októbra 2010 v Košiciach v rámci projektu, podporeného z PRV SR 2007-2013

 

Pozvánka, Dotazník, Rovnosť príležitostí v projektoch podporovaných z verejných prostriedkov, Implementácia  prístupu Leader v SR, Vidiecka ekonomika, Rovnosť príležitostí  pre obyvateľov vidieka, Sieťovaním k efektívnosti regiónov

 

 

 

  

Obrázky: 
Projekt Informačné dni Vidieckeho parlamentu

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.