Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
po-2-percenta

Ako poukázať 2% z daní

Chcete podporiť rozvoj vidieka a aktivity OZ Vidiecky parlament na Slovensku ako sú vydávanie časopisu Náš Vidiek, Vandrovalo vajce, fórum,...
tak môžete poukázať 2 % zo zaplatených daní pre OZ VIPA SK.


Údaje prijímateľa:

Názov:                  Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku

Adresa:                 Kapitulská 13, 97401 Banská Bystrica

IČO:                       37803174

Právna forma:     Občianske združenie

IBAN číslo účtu:   SK0709000000000302779945 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)


Tlačivá nájdete aj v prílohe článku.


POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

Právnické osoby môžu v roku 2020 poukázať 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2019, minimálne však 8 €.

            a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020)NEDAROVALA financievo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane.

            b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020)DAROVALA financievo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV.

Ak chcete, oznámte nám, že ste zaslali svoj podiel z daní, a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.


POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY,

KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE V ROKU 2020:

            a)Fyzické osobymôžu v roku 2020 poukázať 2 % z dane za rok 2019, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3 % z dane!

            b)3 % z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.V takomto prípade povinnou prílohou Vášho daňového priznania je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 €.

            V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete tu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

Ak chcete, oznámte nám, že ste zaslali svoje 2 % (3 %), a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.


POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2 % (3 %) PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ POŽIADALI SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAPLATENÝCH PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV:

Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľao vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Podľa vystaveného potvrdenia si môžete vypočítať:

            a)2 % z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

            b) Ak ste boli dobrovoľníkom a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane.

Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 €.


        Vyplňte tlačivo  „Vyhlásenie“ a do 30. 04. 2020zašlite na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti povinnou prílohou Vyhlásenia je Potvrdenie o odpracovaní.


Podrobnejší postup nájdete tu:
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie - http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. - http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby - http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/


Tlačivá pre daňové priznanie a poukázanie 2 % (3 %) z dane nájdete tu - https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov


V mene OZ VIPA SK Vám ĎAKUJEME !

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
06. 02. 2020  0PREDVYPLNENE-Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-FO148 kB [pdf]
03. 02. 2020  DPFOAv18105 kB [pdf]
03. 02. 2020  DPFOAv18-potvrdenie131 kB [pdf]
03. 02. 2020  DPFOBv19176 kB [pdf]
03. 02. 2020  DPFOBv19-potvrdenie133 kB [pdf]
03. 02. 2020  V2Pv1863 kB [pdf]
03. 02. 2020  V2Pv18_P36 kB [pdf]