Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
 • 0915 446 538
 • vipa@vipa.sk

Spravodajstvo

Vidiecky parlament prijal pozvanie.
Vidiecky parlament prijal pozvanie.


Otvorene o otvorenom vládnutí: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť.
Otvorene o otvorenom vládnutí: Dobrovoľníctvo vo verejnej správe ako cesta záujmu ľudí o spoločnosť.


Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021
Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021


24.06. v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.
24.06. v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, Banská Bystrica.


Konferencia Magna via 2021 na podporu ekologického cestovného ruchu, vzdelávania a kultúry.
Konferencia Magna via 2021 na podporu ekologického cestovného ruchu, vzdelávania a kultúry.


online workshop k manažmentu kvality ovzdušia, ktorý sa bude konať 22. júna 2021
online workshop k manažmentu kvality ovzdušia, ktorý sa bude konať 22. júna 2021


Vidiecky parlament na Slovensku ponúka knižnú publikáciu Výroba syrov Ing. Karola Heriana, CSc.
Vidiecky parlament na Slovensku ponúka knižnú publikáciu Výroba syrov Ing. Karola Heriana, CSc.

Kniha detailne popisuje nielen technológiu výroby syrov a spôsoby zabezpečenia ich kvality, ale aj prínos syrov pre zdravie a možnosti ich využitia. Táto publikácia je vynikajúcim sprievodcom pre všetkých, ktorí majú zá...


Premiér: Rozhodnutie J. Mičovského akceptujem, očista rezortu bude pokračovať
Premiér: Rozhodnutie J. Mičovského akceptujem, očista rezortu bude pokračovať


O knihe Výroba syrov Juraj Huba na poľnoinfo
O knihe Výroba syrov Juraj Huba na poľnoinfo


Newsletter
Newsletter


 Svetový deň včiel, 20. máj
Svetový deň včiel, 20. máj


Nezabúdajme na prínos mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí
Nezabúdajme na prínos mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí


Náš vidiek  1/ 2021
Náš vidiek 1/ 2021


Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí
Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí


Dedina roka 2021
Dedina roka 2021