Aktivity projektu Vidiecka mládež v regióne - kliknite na nadpis

Pozvánka na najbližšiu aktivitu projektu - diskusia na Spojenej škole v Banskej Bystrici - 29.01.2018 o 08:45.

  

Prosím vyplňte dotazník projektu - veľmi pekne ďakujeme: Odkaz

 

QR kód dotazníku:

 

 

Informácie o ochrane osobných údajov pre účastníkov aktivít projektu (klik). 

 

Diskusia - Košice - 29. 12. 2018

Pozvánka na diskusiu v Košiciach (klik)
Zápis z diskusie (klik)
Obr. 1 - Plagát o projekte a pozvánka na diskusiu

Obr. 2 - Diskusia s účastníkmi

 

Obr. 3 - Diskusia s účastníkmi

 

Obr. 4 - Účastníci diskusie


Diskusia - Pruské - 07. 11. 2018

Pozvánka na diskusiu v Pruskom(klik)
Zápis z diskusie (klik)

Obr. 1 - Plagát o projekte a pozvánka na diskusiu

Obr. 2 - Informovanie účiteľky o priebehu diskusie

Obr. 3 - Účastníci diskusie

Obr. 4 - Účastníci vypĺňajú dotazník

 

Obr. 5 - Diskusia s účastníkmi

 


Informačné akcie pre verejnosť o projekte za mesiac Október 2018

Zápis o informačnách akciách (klik)

Obr. 1 - Plagát o projekte

Obr. 2 - Predstavenie projektu a informovanie o doterajších výstupoch z práce s mladými ľuďmi

Obr. 3 - Hostia a účastníci diskusie informovaní o projekte

 


Seminár - Nitra- 26. 10. 2018

Pozvánka na seminár v Nitre(klik)
Zápis zo seminára (klik)

Obr. 1 - Plagát o projekte a pozvánka na seminár

 

Obr. 2 - Predstavenie projektu

Obr. 3 - Účastníci seminára

Obr. 4 - Diskusia s pozvaným hosťom M. Kvakom

Obr. 5 - Vypĺňanie dotazníku

Obr. 6 - Aktivita účastníkov

Obr. 7 - Aktivita účastníkov

 


Diskusia - Košúty - 12. 10. 2018

Pozvánka na diskusiu v Košútoch (klik)
Zápis z diskusie (klik)

Obr. 1 - Plagát o projekte a pozvánka na Diskusiu

Obr. 2 - Diskusia s účastníkmi a zástupcami MAS a samospráv

Obr. 3 - Predstavenie projektu

Obr. 4 - Účastníci diskusie

Obr. 5 - Účastníci diskusie, zástupcovia MAS, samospráv a hostia


Informačné akcie pre verejnosť o projekte za mesiac September 2018

Zápis o informačnách akciách (klik)

Obr. 1 - Informačná akcia v Jasenskej doline na Dňoch Turčianskeho vidieka - plagat projektu

Obr. 2 - Informačná akcia v Jasenskej doline na Dňoch Turčianskeho vidieka

Obr. 3 - Informačná akcia v Heľpe po workshope, pre účastníkov aktivity a miestnych

Obr. 4 - Informačná akcia v Heľpe po workshope, pre účastníkov aktivity a miestnych

Obr. 5 - Informačná akcia v Heľpe po workshope, pre účastníkov aktivity a miestnych, rozdávanie letákov a štrťročníka "Náš Vidiek"


Workshop - Turčianske Teplice - 24. 09. 2018

Pozvánka na diskusiu v Heľpe (klik)
Zápis z workshopu (klik)

Obr. 1 - Plagát o projekte a pozvánka na Workshop

Obr. 2 - Prezentovanie o projekte a jeho cieľoch

Obr. 3 - Diskusia s PhDr. A. Badínovou

Obr. 4 - Diskusia s Ing. J. Mikušákovou

Obr. 5 - Aktivita Bc. M. Bórika, MBA

Obr. 6 - Mladí pracujú na aktivite

Diskusia - Martin - 24. 09. 2018

Pozvánka na diskusiu v Heľpe (klik)
Zápis z workshopu (klik)

Obr. 1 - Plagát o projekte a pozvánka na Diskusiu

 

Obr. 2 - Diskusia s mladými o verejnej správe a regionálnych politikách

 

Obr. 3 - Aktivita Bc. M. Bórika s mladými

 

Obr. 4 - Aktivita Bc. M. Bórika s mladými

 

Obr. 5 - Aktivita Bc. M. Bórika s mladými

 

Obr. 6 - Aktivita Bc. M. Bórika s mladými

 


 

Workshop - Heľpa - Aktivita 2 - 18. 09. 2018

Pozvánka na diskusiu v Heľpe (klik)
Zápis z workshopu (klik)

Obr. 1 - Plagát o projekte a pozvánka na Workshop

Obr. 2 - Prezentovanie o projekte a jeho cieľoch

Obr. 3 - Skupina na čele s Ing. J. Mikušákovou vykonáva aktivitu

 

Obr. 4 - Prezentovanie výsledkov aktivity pred účastníkmi workshopu

 


 

Workshop - Heľpa - Aktivita 1 - 18. 09. 2018

Pozvánka na diskusiu v Heľpe (klik)
Zápis z workshopu (klik)

Obr. 1 - Plagát o projekte a pozvánka na Workshop

Obr. 2 - Prezentovanie o projekte a jeho cieľoch

Obr. 3 - Skupina na čele s Bc. M. Bórikom vykonáva aktivitu

Obr. 4 - Prezentovanie výsledkov aktivity pred účastníkmi workshopu

 


Informačné akcie pre verejnosť o projekte za mesiac August 2018

Zápis o informačnách akciách (klik)

Obr. 1 - Informačná akcia v obci Miklušovce pre hodnotiteľov Detskej výtvarnej súťaže

 

Obr. 2 - Informačná akcia v Nitre na Agrokomplexe

 

Obr. 3 - Informačná akcia v Nitre na Agrokomplexe

 

Obr. 3 - Informačná akcia v Nitre na Agrokomplexe

 

Obr. 4 - Informačná akcia na Hontianskej paráde v obci Hrušov

 

Obr. 5 - Informačná akcia na Hontianskej paráde v obci Hrušov

 

 


 

Diskusia - okrúhly stôl - Miklušovce - 07. 08. 2018

Pozvánka na diskusiu v Leviciach (klik)
Zápis z diskusie (klik)

Obr. 1 - Plagát projektu a pozvánka na okrúhly stôl

 

Obr. 2 - Predstavenie projektu

 

Obr. 3 - Diskusia s účastníkmi aktivity

 


 

Diskusia - okrúhly stôl - Košúty - 25. 07. 2018

Pozvánka na diskusiu v Leviciach (klik)
Zápis z diskusie (klik)

Obr. 1 - Plagát a pozvánka na okrúhly stôl v obci Košúty

 

Obr. 2 - Diskusia s miestnou správou a možnostiach mladých v obci a spolupráci s mladými ľuďmi

 


Diskusia - Prešov - 22. 06. 2018

Pozvánka na diskusiu v Prešove (klik)
Zápis z diskusie (klik)
Obr. 1 - Plagát a pozvánka na diskusiu

Obr. 2 - Prezentácia o projekte

 

Obr. 3 - Účastníci diskusie

 

Obr. 4 - Diskusia s Expertkou na analýzu trhu

 

Obr. 5 - Účastníci vypĺňajú dotazník

 


 

Diskusia - Levice - 19. 06. 2018

Pozvánka na diskusiu v Leviciach (klik)
Zápis z diskusie (klik)
Vzhľadom na množstvo účastníkov z dvoch rôznych tried sme sa na mieste rozhodli po odprezentovaní informácií o projekte, diskusiu rozdeliť do dvoch miestností a tak vznikli dve diskusie.

 

Aktivita 1 s Ing. A. Tušimovou

Obr. 1 - Plagát a pozvánka na diskusiu v Leviciach

 

Obr. 2 - Prezentovanie o projekte a jeho cieľoch

 

Obr. 3 - Účastníci aktivity vypĺňajú dotazník

 

Obr. 4 - Odborníčka juniorka pomáha pri vyplňovaní dotazníka

 

Aktivita 2 s Ing. M. Behanovskou

Obr. 1 - Plagát a pozvánka na diskusiu

 

Obr. 2 - Expertka v oblasti regiónov diskutuje s účastníkmi aktivity

 

Obr. 3 - Účastníci aktivity vapĺňajú dotazník

 


 

Workshop - Heľpa - 08. 06. 2018

Pozvánka na workshop v Heľpe (klik)

Zápis z workshopu (klik)

Obr. 1 - Plagát o projekte Vidiecka mládež v regióne

 

Obr. 2 - Predstavenie projektu

 

Obr. 3 - Diskusia s účastníkmi workshopu

 

Obr. 4 - Účastníci workshopu sa zaujímajú o tému a diskutujú

 

Obr. 5 - Účastníci vypĺňajú dotazník

 


 

Workshop - Spojená škola Kremnička - 29. 05. 2018

Pozvánka na workshop v Kremničke (klik)

Zápis z workshopu (klik)

Obr. 1 - Plagát s informáciami o projekte

 

Obr. 2 - Diskusia s účastníkmi aktivity

 

Obr. 3 - Žiakom sa prihovára bývalý žiak školy - M. Kvak

 

Obr. 4 - Aktivita zaujala aj učiteľku, ktorá sa jej účastnila

 

Obr. 5 - Živá diskusia bola aj medzi žiakmi

Obrázky: 
foto Kremnička
foto Kremnička
foto Kremnička
foto Kremnička
foto Kremnička
foto Heľpa
foto Heľpa
foto Heľpa
foto Heľpa
foto Heľpa
foto Levice A1
foto Levice A1
foto Levice A1
foto Levice A1
foto Levice A2
foto Levice A2
foto Levice A2
foto Prešov
foto Prešov
foto Prešov
foto Prešov
foto Lišov
foto Lišov
foto Košuty
foto Košuty
foto Miklušovce
foto Miklušovce
foto Miklušovce
QR kod dotaznik
foto Prešov
Info akcia Miklušovce
Info akcia Nitra
Info akcia Nitra
Info akcia Nitra
Info akcia Hrušov
Info akcia Hrušov
WS_Heľpa_A1
WS_Heľpa_A1
WS_Heľpa_A1
WS_Heľpa_A1
WS_Heľpa_A2
WS_Heľpa_A2
WS_Heľpa_A2
WS_Heľpa_A2
Diskusia_Gym._Martin
Diskusia_Gym._Martin
Diskusia_Gym._Martin
Diskusia_Gym._Martin
Diskusia_Gym._Martin
Diskusia_Gym._Martin
WS_SOSP_Turčianske Teplice
WS_SOSP_Turčianske Teplice
WS_SOSP_Turčianske Teplice
WS_SOSP_Turčianske Teplice
WS_SOSP_Turčianske Teplice
WS_SOSP_Turčianske Teplice
Info akcia Heľpa 18.9.2018
Info akcia Heľpa 18.9.2018
Info akcia Heľpa 18.9.2018
Info akcia Jasenska dolina 7.9.2018
Info akcia Jasenska dolina 7.9.2018
Diskusia_Košuty 10/2018
Diskusia_Košuty 10/2018
Diskusia_Košuty 10/2018
Diskusia_Košuty 10/2018
Diskusia_Košuty 10/2018
Seminar Nitra 10/2018
Seminar Nitra 10/2018
Seminar Nitra 10/2018
Seminar Nitra 10/2018
Seminar Nitra 10/2018
Seminar Nitra 10/2018
Seminar Nitra 10/2018
Info akcia Košúty 10/2018
Info akcia Košúty 10/2018
Info akcia Košúty 10/2018
Diskusia_Pruske 11/2018
Diskusia_Pruske 11/2018
Diskusia_Pruske 11/2018
Diskusia_Pruske 11/2018
Diskusia_Pruske 11/2018
Diskusia Košice 12/2018
Diskusia Košice 12/2018
Diskusia Košice 12/2018
Diskusia Košice 12/2018

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.