VIKOS

Niektoré informácie na našich stránkach sú čerpané z databáz Vidieckeho komunikačného systému (VIKOS).

VIKOS – Vidiecky komunikačný systém vznikol ako pilotný internetový nástroj, zameraný na príjem a poskytovanie informácií občanmi a pre občanov vo vybranom regióne. Pre odskúšanie VIKOS-u sme v spolupráci s OZ Vidiecky parlament, vybrali oblasť Slovenska menej propagovanú a pretraktovanú v masmediálnych prostriedkoch, a to oblasť HONT-u.

Vidiecky komunikačný systém (VIKOS) má byť informačným nástrojom predovšetkým pre občanov, následne pre miestne úrady a zastupiteľstvá. Má slúžiť na rýchlu komunikáciu medzi spoluobčanmi regiónu (obce) a príjem (poskytovanie) informácií z obcí regiónu.

Obyčajný návštevník stránky má možnosť zistiť základné informácie o živote v regióne HONT.

Registrovaným účastníkom systém umožňuje príjem pravidelných informácií z regiónu a z vybraných inštitúcií, dávať otázky miestnym zastupiteľstvám, diskutovať so spoluobčanmi, poskytovať informácie resp. nápady a pripomienky, vkladanie textov a obrázkov.

V rámci projektu sme pre Vás pripravili 8 - dňový vzdelávací kurz na tému "Marketing územia a základy webovej propagácie" a 1 - dňový kurz „Používanie softvéru a správa systému“, ktorá je spolufinancovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci realizácie projektu "Vzdelávacia a komunikačná podpora tvorby integrovanej stratégie (VIKOS)", ktorý sa realizuje v rámci Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Marketing územia a základy webovej propagácie:

1 Marketing regiónu - úvod

2 Oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivského

3 Návšteva územia Hontiansko-Dobronivského partnerstva a prezentácia dobrých príkladov z praxe

4 Pozitíva a negatíva Verejno-súkromného partnerstva

5 Swot analýza územia

6 Projektový manažment

7 Prezentácia projektov

8 Webové stránky ako nástroje propagácie území

Viac informácií na www.vikos-projekt.sk

Obrázky: 
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS
VIKOS

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.