Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Spravodajstvo

koordinačné stretnutie projektu AGATA
koordinačné stretnutie projektu AGATA


Forum Synergies organizovalo virtuálne networkingové podujatie
Forum Synergies organizovalo virtuálne networkingové podujatie


EÚ plánuje zriadiť mechanizmus pripravenosti a reakcie na potravinovú krízu
EÚ plánuje zriadiť mechanizmus pripravenosti a reakcie na potravinovú krízu


Náš vidiek kultúrne ožíva
Náš vidiek kultúrne ožíva


Vykurovanie domácnosti je v našich zemepisných šírkach nevyhnutný predpoklad na plnohodnotné strávenie času v príbytkoch.
Vykurovanie domácnosti je v našich zemepisných šírkach nevyhnutný predpoklad na plnohodnotné strávenie času v príbytkoch.


MPRV SR diskutovalo v ďalšom kole so zástupcami pôdohospodárov a potravinárov o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike
MPRV SR diskutovalo v ďalšom kole so zástupcami pôdohospodárov a potravinárov o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike


Pozvánka   na seminár „Slovenský vidiek a jeho vízia“
Pozvánka na seminár „Slovenský vidiek a jeho vízia“


Namiesto systematickej podpory sme svedkami verbálnych útokov na mimovládne organizácie
Namiesto systematickej podpory sme svedkami verbálnych útokov na mimovládne organizácie


Roľník už pomoc nečaká
Roľník už pomoc nečaká


Vláda schválila novú architektúru eurofondov.
Vláda schválila novú architektúru eurofondov.


Vidiecka  Európa pri spoločnej diskusii
Vidiecka Európa pri spoločnej diskusii


Newsletter NSRV
Newsletter NSRV


 Medzinárodný  festival Ordo equestris vini Europae
Medzinárodný festival Ordo equestris vini Europae


 Mimoriadne podujatie Európskeho vidieckeho parlamentu (ERP)
Mimoriadne podujatie Európskeho vidieckeho parlamentu (ERP)


Náš vidiek  3/2021
Náš vidiek 3/2021