Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Spravodajstvo

 PoliRural - dotazníkový prieskum
PoliRural - dotazníkový prieskum


NEWSLETTER NSRV SR č. 04/2020
NEWSLETTER NSRV SR č. 04/2020


The Report on the European Rural Youth Survey from 20. - 30. October 2019
The Report on the European Rural Youth Survey from 20. - 30. October 2019


NOVÝ PROJEKT, NOVÝ ZAČIATOK RURBEST
NOVÝ PROJEKT, NOVÝ ZAČIATOK RURBEST


NEWSLETTER NSRV SR č. 03/2020
NEWSLETTER NSRV SR č. 03/2020


Pozvánka - Vandrovalo vajce 2020
Pozvánka - Vandrovalo vajce 2020


NEWSLETTER NSRV SR č. 02/2020
NEWSLETTER NSRV SR č. 02/2020


Pozvánka - do 34 rokov - European Forum Young Farmers for the Future! (16-17 April 2020, Romania)
Pozvánka - do 34 rokov - European Forum Young Farmers for the Future! (16-17 April 2020, Romania)


NEWSLETTER NSRV SR č. 01/2020
NEWSLETTER NSRV SR č. 01/2020


Náš vidiek 4/2019
Náš vidiek 4/2019


Ako poukázať 2% z daní
Ako poukázať 2% z daní


Vláda: Platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny si zaslúži aj kukurica
Vláda: Platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny si zaslúži aj kukurica


POZVÁNKA Banskobystrický región a nové fondy EÚ: výzvy a príležitosti pre regionálny rozvoj
POZVÁNKA Banskobystrický región a nové fondy EÚ: výzvy a príležitosti pre regionálny rozvoj


Výzva: Pomôžme spoločnými silami nášmu vidieku a mladým žijúcim na ňom.
Výzva: Pomôžme spoločnými silami nášmu vidieku a mladým žijúcim na ňom.


Vážení predstavitelia (politických strán, výskumných ústavov, odborných škôl, poľnohospodárskych podnikov, ...), milí spoluobčania,
Vážení predstavitelia (politických strán, výskumných ústavov, odborných škôl, poľnohospodárskych podnikov, ...), milí spoluobčania,