Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Spravodajstvo

   MENEJ BYROKRACIE V AGROSEKTORE
MENEJ BYROKRACIE V AGROSEKTORE


Vandrovalo vajce  2024 ... Jeden článok v regionálnom týždenníku, druhý v mesačníku občanov Veľkého Klíža
Vandrovalo vajce 2024 ... Jeden článok v regionálnom týždenníku, druhý v mesačníku občanov Veľkého Klíža


Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovensko stalo členom Európskej únie.
Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovensko stalo členom Európskej únie.


Newsletter
Newsletter


Oslava Dňa Európy v Krupine
Oslava Dňa Európy v Krupine


Neprojektové opatrenia SP SPP 2023 - 2027.
Neprojektové opatrenia SP SPP 2023 - 2027.


Líderky navštívili Európsky parlament v Štrasburgu.
Líderky navštívili Európsky parlament v Štrasburgu.


Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie
Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie


oceňovanie výrobcov kraslíc
oceňovanie výrobcov kraslíc


Náš vidiek 1/2024
Náš vidiek 1/2024


projekt TRANSFARM https://transfarm-erasmus.eu/ ide do finále (31.5.2024) a na záver projektu sme pripravili workshop.
projekt TRANSFARM https://transfarm-erasmus.eu/ ide do finále (31.5.2024) a na záver projektu sme pripravili workshop.


Slávnosť udelenia Čestného občianstva pánovi Ing. Karolovi Herianovi ,CSc.
Slávnosť udelenia Čestného občianstva pánovi Ing. Karolovi Herianovi ,CSc.


Konala sa konferencia  - Akraktívnejší vidiek
Konala sa konferencia - Akraktívnejší vidiek


informačný seminár: „Postup pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“,
informačný seminár: „Postup pri predkladaní žiadostí o priame platby a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022“,


Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov