Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Spravodajstvo

Zálohujme! - výzva na skoré zavedenie zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek
Zálohujme! - výzva na skoré zavedenie zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek


Máte viac ako 50 rokov?  Aj po 50-tke sa dá robiť práca, ktorá vás bude baviť.
Máte viac ako 50 rokov? Aj po 50-tke sa dá robiť práca, ktorá vás bude baviť.

Vek môže naozaj zohrávať dôležitú rolu pri prijímaní nových ľudí do zamestnania a preto sa treba na to pripraviť. Chcete rozbehnúť novú prácu ktorá vás baví, len neviete nájsť odvahu?...


Diskusia na Základnej škole v Heľpe z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Základnej škole v Heľpe z projektu Vidiecka mládež v regióne


Zákon o registri mimovládnych neziskových organizáciách platí už od januára tohto roku
Zákon o registri mimovládnych neziskových organizáciách platí už od januára tohto roku

Aké zmeny prinesie nový zákon mimovládnym neziskovým organizáciám (MNO)? Na to si musí každá organizácia odpovedať sama....


Pozvánka na diskusiu o občianskej spoločnosti a otvorenom vládnutí
Pozvánka na diskusiu o občianskej spoločnosti a otvorenom vládnutí

Predstavíme Vám, čo nás všetkých čaká v téme otvoreného vládnutia v najbližších dvoch rokoch, aj ako sa do tohto procesu môžete zapojiť....


Vyhlásenie komory MVO k radikalizácii spoločnosti
Vyhlásenie komory MVO k radikalizácii spoločnosti

Skončilo sa prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Dovoľujeme si v tejto súvislosti vyjadriť znepokojenie z viacerých verbálnych útokov, ktoré počas volebnej kampane odzneli na adresu občianskeho sektora a kon...


Program Multiplikačného podujatia projektu ERASMUS+ KA202 FEAL
Program Multiplikačného podujatia projektu ERASMUS+ KA202 FEAL

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene, 12. apríl 2019...


Pozývame Vás na vzdelávací seminár Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve
Pozývame Vás na vzdelávací seminár Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve

Inklúzia žien do agrosektora a inšpiratívne príklady žien. Termín konania : 25. 3. 2019, Miesto konania : Miestnosť S3, Agroinštitút Nitra š.p....


Semináre k zákonu o registri MNO
Semináre k zákonu o registri MNO

Nakoľko od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, pripravili sme v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR sériu verejne prístupných informačných seminár...


EP: Roľníci čelia zastrašovaniu a útokom
EP: Roľníci čelia zastrašovaniu a útokom

Európska únia berie problémy na Slovensku v oblasti korupcie ako veľmi vážne. Český poslanec Európskeho parlamentu (EP) Tomáš Zdechovský to vyhlásil v utorok v Bruseli na zasadnutí parlamentného Výboru pre kontrolu rozpo...


V novom roku 2019 všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov
V novom roku 2019 všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov

Vykročme správnou nohou, jasne definovanými plánmi, napĺňaním ľudského poslania, šíriť priateľstvo, pomáhať s pokorou....


X. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku
X. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku

V Nitre sa konalo X. zasadnutie Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku. Účastníci rokovali v štyroch pracovných skupinách....


Na Slovensku vzniká nová organizácia Spolok farmárov Slovenska
Na Slovensku vzniká nová organizácia Spolok farmárov Slovenska

„Najhlavnejšie ciele nášho združenia sú hájiť záujmy všetkých farmárov Slovenska, zabrániť rozpredávaniu slovenskej pôdy cudzincom a zdvihnúť status ľudí, ktorí pracujú v agrosektore na patričnú úroveň - aby neboli vníma...


Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018
Sviatok vidieckych žien spojený s vyhlásením vidieckych žien - Líderiek 2018

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa konal 17. ročník súťaže Vidiecka žena roka – Líderka 2018. Pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej v spolupráci s partnermi súťaže 12.10.2018 v obci Košúty ....


NEWSLETTER NSRV SR 12,13,14,15, /2018
NEWSLETTER NSRV SR 12,13,14,15, /2018