Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Spravodajstvo

6. Ročník súťaže Dedina roka 2011.
6. Ročník súťaže Dedina roka 2011.

Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo 29.6.2011 na Dňoch vidieka v NR SR....


Vyhlásenie súťaže -Vidiecka žena roka - Líderka 2011
Vyhlásenie súťaže -Vidiecka žena roka - Líderka 2011


Financovanie podnikateľských aktivít
Financovanie podnikateľských aktivít

Národná agentúra pre rozvoj MSP Vás pozýva na bezplatný seminár Financovanie podnikateľských aktivít...


Informačné semináre k vyhlásenej výzve v rámci operačného programu Vzdelávanie
Informačné semináre k vyhlásenej výzve v rámci operačného programu Vzdelávanie

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzv...


Cena generálneho riaditeľa Lesov SR
Cena generálneho riaditeľa Lesov SR

V poradí už tretiu cenu generálneho riaditeľa Lesov SR udeľovanú pri príležitosti Medzinárodného roka lesov získal Vidiecky parlament na Slovensku....


Zasadnutie výborov Európskeho parlamentu
Zasadnutie výborov Európskeho parlamentu

Zasadnutie výborov Európskeho parlamentu Od 14. do 16. 6. 2011 sa v Bruseli uskutoční zasadnutie výborov Európskeho parlamentu....


Kliešte sú nebezpečné
Kliešte sú nebezpečné

Máme pre vás zaručený a vyskúšaný recept proti kliešťom....


Sektor neštátnych lesov Slovenska
Sektor neštátnych lesov Slovenska

Sektor neštátnych lesov Slovenska ako ekonomicky životaschopné, environmentálne udržateľné a sociálne súdržne odvetvie národnej ekonomiky Slovenska má významné predpoklady prispieť k úspešnosti realizácie...


Pozvánka na VČS VIPA SK - 10.júna 2011 v Nitre
Pozvánka na VČS VIPA SK - 10.júna 2011 v Nitre


Pozvánka - Ovčiarska nedeľa
Pozvánka - Ovčiarska nedeľa


Závery z programovej konferencie
Závery z programovej konferencie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo životného prostredia budú priority stanovené v tomto programovom dokumente EU rešpektovať aj vo vzťahu k lesnému hospodárstvu...


Tlačová spáva
Tlačová spáva

Pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolta Simona sa v Turčianskych Tepliciach 14.5.2011 zorganizovala Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska programovú konferenciu...


Ovčiarska nedela
Ovčiarska nedela

Milí priatelia, dovoľujem si Vás v mene Cechu bryndziarov pozvať na naše pravidelné ovčiarské sviatky -" Ovčiarská nedeľa - Ovenálie 2011"....


Mediácia – mimosúdne riešenie sporov
Mediácia – mimosúdne riešenie sporov

Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti, Krajské kontaktné miesto (KKM) v Banskej Bystrici, Nám SNP 7. si Vás dovoľuje pozvať na besedu Mediácia – mimosúdne riešenie sporov,...


celoštátna súťažná prehliadka XIV. ROZPRÁVAČSKÉHO LODNA, - 11. – 12. Júna 2011 v Kultúrnom dome v Lodne.
celoštátna súťažná prehliadka XIV. ROZPRÁVAČSKÉHO LODNA, - 11. – 12. Júna 2011 v Kultúrnom dome v Lodne.

Milí priatelia, v prílohe Vám zasielame Propozície a prihlášku celoštátnej súťažnej prehliadky XIV. ROZPRÁVAČSKÉHO LODNA, ktorá sa bude konať v dňoch 11. – 12. Júna 2011 v Kultúrnom dome v Lodne....