Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Poďakovanie mimovládnych neziskových organizácií daňovým poplatníkom SR

25. marca 2013 

Vážení daňoví poplatníci! 

Chceme sa Vám poďakovať za asignáciu dvoch percent v minulom období a požiadať Vás o poukázanie aj v tomto zdaňovacom období.

Blíži sa koniec termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov za r. 2012 a tým aj možnosť poukázať 1,5 – 3% (bývalé 2%) podiel zaplatenej dane pre mimovládne neziskové organizácie na rôzne verejnoprospešné účely.

Sme presvedčení, že starosť o naše spoločné bytie - o záujem, ktorý presahuje rámec jednotlivca či rodiny – je užitočná a celospoločensky prospešná služba. Potvrdrzujú to stovky našich poctivých členov, pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas a energiu pomoci deťom, starším ľuďom, okoliu, v ktorom žijeme, či kultúre alebo športu, ktorých spoločnou odpoveďou na otázku prečo to robia je – že to “dáva zmysel”.

Veríme tomu, že uzatvorenie sa do ulity jednotlivca a rezignácia na spoločné záujmy nie je riešením. Platením daní sa stávame všetci podielnikmi na spoločnom hospodárení a môžeme vznášať nároky na služby, ktoré dostávame. Môžeme sa ich dožadovať. A na rozdiel od mnohých iných krajín Európe i sveta, zároveň tým získavame možnosť poukázať 1,5 – 3% z podielu zaplatenej dane na verejnoprospešné účely. To síce nevyrieši všetky vyššie spomenuté problémy, je však možnosťou slobodného rozhodnutia, ktoré môžeme urobiť v prospech celku. A to práve cez súkromnú iniciatívu vo verejný prospech, pretože práve mimovládne neziskové organizácie sú tie, ktoré sa o to usilujú.

Ďakujeme vám za vašu doterajšiu priazeň!

Zástupcovia mimovládnych organizácií v Rade vlády pre MVO

Marcel Zajac

Nora Beniaková,

Juraj Hipš,

Mária Behanovská,

Helena Woleková,

Milada Dobrotková,

Branislav Mamojka,

Štefan Smrekovský,

Martin Bútora,

Ľubica Lachká

Boris Strečanský,

Betka Mráčková,

Peter Devinský,

Jozef Behýl

Zuzana Magurová,

Katarína Dekánková