Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Medzinárodný deň žien

Ženy vnášajú do života spoločnosti hodnoty ako mier,kultúru, krásu a  eleganciu. Zároveň ochraňujú rodinu,sú milujúce matky a manželky, sú plné pokory a ľudského dobra. Medzinárodný deň žien - MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť.

Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910.

Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908.Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času,proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Aj, keď sú na tento deň rôzne názory môžeme  ho vnímať ako príležitosť poďakovaťvšetkým príslušníčkam nežného pohlavia za to, aké sú krásne, dobré, starostlivé,úžasné, a akí sme radi, že ich máme.

MDŽ je o ženách a nikto Vám nebráni poňať jeho oslavy po svojom.

 Nemusíte čakať, či si Vaši muži na Vás spomenú a večer Vám donesú bonboniéru

a vtisknú bozk na pery. Spravte si radosť samy!

Spojte tento deň s tým, čo vo Vás najviac evokuje -ženstvo.

Doprajte si to čo Vás najviac poteší!

V mene mužskej časti predsedníctva Videckeho parlamentu na Slovensku