Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vidiecka mládež v regióne

Diskusia na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Topoľčanoch z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Topoľčanoch z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Strednej škole spojenej v Banskej  Bystrici v projekte Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Strednej škole spojenej v Banskej Bystrici v projekte Vidiecka mládež v regióne


Informačné akcie o projekte Vidiecka mládež v regióne v roku 2018
Informačné akcie o projekte Vidiecka mládež v regióne v roku 2018


Diskusia na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov v  Košiciach z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov v Košiciach z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Strednej odbornej škole v obci Pruské z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Strednej odbornej škole v obci Pruské z projektu Vidiecka mládež v regióne


Seminár na agroinštitúte v Nitre z projektu Vidiecka mládež v regióne
Seminár na agroinštitúte v Nitre z projektu Vidiecka mládež v regióne


	Diskusia v kultúrnom dome obce Košúty z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia v kultúrnom dome obce Košúty z projektu Vidiecka mládež v regióne


Workshop na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach z projektu Vidiecka mládež v regióne
Workshop na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Gymnáziu V. Paulinyho – Tótha v Martine z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Gymnáziu V. Paulinyho – Tótha v Martine z projektu Vidiecka mládež v regióne


Workshop v penzióne LUCS v obci Heľpa z projektu Vidiecka mládež v regióne
Workshop v penzióne LUCS v obci Heľpa z projektu Vidiecka mládež v regióne


Okrúhly stôl - diskusia na obecnom úrade obce Miklušovce z projektu Vidiecka mládež v regióne
Okrúhly stôl - diskusia na obecnom úrade obce Miklušovce z projektu Vidiecka mládež v regióne


Okrúhly stôl - diskusia so samosprávou v kultúrnom dome obce Košúty z projektu Vidiecka mládež v regióne
Okrúhly stôl - diskusia so samosprávou v kultúrnom dome obce Košúty z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Evanjelickej spojenej škole v Prešove z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Evanjelickej spojenej škole v Prešove z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Strednej odbornej škole v Leviciach z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Strednej odbornej škole v Leviciach z projektu Vidiecka mládež v regióne