Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
 • 0915 446 538
 • vipa@vipa.sk

Vandrovalo vajce

 Výstava Vandrovalo vajce doputovala do Martina, vyberte tú pre Vás najkrajšiu
Výstava Vandrovalo vajce doputovala do Martina, vyberte tú pre Vás najkrajšiu


Tlačová správa Vandrovalo vajce 2021
Tlačová správa Vandrovalo vajce 2021


Vandrovalo vajce 2021, pošlite kraslice do 1. marca 2021
Vandrovalo vajce 2021, pošlite kraslice do 1. marca 2021


výzva Vandrovalo vajce 2021
výzva Vandrovalo vajce 2021


V a n d r o v a l o  v a j c e  2 0 2 0
V a n d r o v a l o v a j c e 2 0 2 0


Vandrovalo vajce 2020 - Hlasovanie
Vandrovalo vajce 2020 - Hlasovanie


Pozvánka - Vandrovalo vajce 2020
Pozvánka - Vandrovalo vajce 2020


Vandrovalo vajce 2019
Vandrovalo vajce 2019


Vandrovalo vajce ... pozvánka na vyhlásenie
Vandrovalo vajce ... pozvánka na vyhlásenie


V a n d r o v a l o    v a j c e  2019
V a n d r o v a l o v a j c e 2019


Hlasovanie za najkrajšiu kraslicu súťaže Vandrovalo vajce 2019
Hlasovanie za najkrajšiu kraslicu súťaže Vandrovalo vajce 2019


Vandrovalo vajce 2018
Vandrovalo vajce 2018


V a n d r o v a l o   v a j c e  2017
V a n d r o v a l o v a j c e 2017


Vyhodnotenie výsledkov 3. ročníka súťaže Vandrovalo vajce 2013
Vyhodnotenie výsledkov 3. ročníka súťaže Vandrovalo vajce 2013


Vyhodnotenie súťaže Vandrovalo vajce ...
Vyhodnotenie súťaže Vandrovalo vajce ...

Garant podujatia p. Ľudmila Bátorová výrobkyňa kraslíc a odborný poradca a .Mária Behanovská predsedníčka VIPA SK po spočítaní hlasovacích lístkov vyhodnotili súťaž nasledovne...