Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vandrovalo vajce

Vyhodnotenie  výsledkov 3. ročníka  súťaže  Vandrovalo vajce 2013
Vyhodnotenie výsledkov 3. ročníka súťaže Vandrovalo vajce 2013


Vyhodnotenie súťaže Vandrovalo vajce ...
Vyhodnotenie súťaže Vandrovalo vajce ...

Garant podujatia p. Ľudmila Bátorová výrobkyňa kraslíc a odborný poradca a .Mária Behanovská predsedníčka VIPA SK po spočítaní hlasovacích lístkov vyhodnotili súťaž nasledovne...