Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
vandrovalo vajce 2020

V a n d r o v a l o v a j c e 2 0 2 0

NAJKRAJŠOU CESTOU, PO KTOREJ MÓŽEŠ KRÁČAŤ NA TEJTO ZEMI,

KEĎ IDEME JEDEN K DRUHÉMU ...


Už 10 rokov organizujme  celoslovenskú prehliadku výrobcov kraslíc, tento raz v  spolupráci s  Mestom Gelnica - Baníckym múzeom v Gelnici, ktorej slávnostné otvorenie  sa konalo  v marci,  partnermi súťaže boli MAS oko, FS   Červená Chustečka


Výstava zúčastnených  výrobcov s ich kraslicami je podporou zachovávania ľudových tradícií, šírenie tohto umenia medzi ľuďmi aj mladou generáciou, školami, škôlkami.  

Je to prehliadka kraslíc v piatich kategóriách.  Použité techniky kraslíc:  1. maľované,   2. drôtované,   3. vyškrabávané,   4. voskované + batikované,  5. olepovaná technika - slama, bavlnky, látka, sitina.

   

Už tým že  sa koná 10 x v čase  najväčšej  žatvy  krasličiarok v predveľkonočnom období, keď je záujem o ich celoročnú  prácu. Tešíme sa, že už nadobudla medzinárodný rozmer, máme kraslice z Maďarska, Ukrajiny, Poľska. Dokonca nájdu sa aj  obce pozbierajú  kraslice od svojich šikovných žien a pošlú  na výstavku  i do súťaže za obec. 


Vandrovalo vajce už bolo od roku 2011 v Krupine, Múzeu Andreja Sládkoviča, Poníkoch, Ponickom dome, Pribyline, Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, Prievidzi, Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, Topoľčanoch, Tribečskom  múzeu v Topoľčanoch, Leviciach, Tekovskom múzeu,  Považskej Bystrici, Považskom osvetovom stredisku, Jaklovciach, Sále kultúrneho domu, Prešove, STM – expozícia NKP Solivar, Gelnici –  Baníckom múzeu. 


V tomto roku sme všetci poznačení mimoriadnou situáciou a výstavu  nemohlo  fyzicky navštíviť veľa ľudí, ale prebiehalo aj internetové hlasovanie.

Krasličiarky si môžu prihlásiť  kraslíce vo viacerých kategóriách.


Výsledky hlasovania v roku 2020:

1. miesto Janka Feckova - kraslica č. 19

2. miesto Janka Feckova - kraslica č. 28

3. miesto Adriana Faturová  - kraslica č. 10


Blahoželáme  dvakrát  pani Janke Feckovej a pani Adriane Faturovej. Budeme informovať kedy a kde sa nám podarí odovzdať ocenenia. 


 V fotogalérii článku možno vidieť vítazné kraslice.


Priložené fotografie