Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vidiecka mládež v regióne

Vidiecka mládež v regióne
Vidiecka mládež v regióne

Vidiecky parlament na Slovensku začal s realizáciou projektu „Vidiecka mládež v regióne“, ktorého cieľom je podpora a angažovanosť mladých ľudí na vidieku do verejnej politiky....


Dotazník projektu Vidiecka mládež v regióne
Dotazník projektu Vidiecka mládež v regióne


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Spojenej škole v Poltári
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Spojenej škole v Poltári


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Spojenej škole v Modrom kameni
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Spojenej škole v Modrom kameni


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Želovciach
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Želovciach


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove


Diskusia na Základnej škole v Heľpe z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Základnej škole v Heľpe z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Topoľčanoch z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Topoľčanoch z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Strednej škole spojenej v Banskej  Bystrici v projekte Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Strednej škole spojenej v Banskej Bystrici v projekte Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov v  Košiciach z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov v Košiciach z projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia na Strednej odbornej škole v obci Pruské z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Strednej odbornej škole v obci Pruské z projektu Vidiecka mládež v regióne


Seminár na agroinštitúte v Nitre z projektu Vidiecka mládež v regióne
Seminár na agroinštitúte v Nitre z projektu Vidiecka mládež v regióne


	Diskusia v kultúrnom dome obce Košúty z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia v kultúrnom dome obce Košúty z projektu Vidiecka mládež v regióne


Workshop na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach z projektu Vidiecka mládež v regióne
Workshop na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach z projektu Vidiecka mládež v regióne