Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vidiecka mládež v regióne

NEWSLETTER Č. 5/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne
NEWSLETTER Č. 5/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne


NEWSLETTER Č. 4/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne
NEWSLETTER Č. 4/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne


NEWSLETTER Č. 3/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne
NEWSLETTER Č. 3/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne


Video - Projekt - Vidiecka mládež v regióne
Video - Projekt - Vidiecka mládež v regióne


Záverečná konferencia projektu Vidiecka mládež v regióne - prezentácia
Záverečná konferencia projektu Vidiecka mládež v regióne - prezentácia


NEWSLETTER Č. 2/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne
NEWSLETTER Č. 2/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Želovciach
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Želovciach


Teoretické základy SWOT
Teoretické základy SWOT


Projekt Vidiecka mládež v regióne - vyhodnotenie výstupov z aktivít projektu
Projekt Vidiecka mládež v regióne - vyhodnotenie výstupov z aktivít projektu


NEWSLETTER Č. 1/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne
NEWSLETTER Č. 1/2020 projektu Vidiecka mládež v regióne


Pozvánka na záverečnú konferenciu projektu Vidiecka mládež v regióne
Pozvánka na záverečnú konferenciu projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne v Požiarnej zbrojnici v Belej – Duliciach, okr. Martin
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne v Požiarnej zbrojnici v Belej – Duliciach, okr. Martin


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne v M-clube v Handlovej, základni mládežníckeho parlamentu v Handlovej
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne v M-clube v Handlovej, základni mládežníckeho parlamentu v Handlovej


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Prešovskej univerzite (Fakulta prírodných a humanitných vied) v Prešove
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Prešovskej univerzite (Fakulta prírodných a humanitných vied) v Prešove


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne v Študentskom domove FF UKF v Nitre
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne v Študentskom domove FF UKF v Nitre