Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Odborné praxe vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska

 Vážené dámy, vážení páni,

     ako je všeobecne známe, v dôsledku pandémie COVID 19 došlo v priebehu minulého a začiatkom tohto roku k uzavretiu mnohých ubytovacích a pohostinských zariadení, z ktorých pravdepodobne niektoré zaniknú. To bude mať negatívny dopad na ich zamestnancov, najmä mladých ľudí, ktorí tvoria podstatnú časť zamestnancov v týchto zariadeniach. Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici ponúka mladým ľuďom, ktorí prišli o prácu, možnosť zúčastniť sa štvormesačnej odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2021 od začiatku decembra 2021  do začiatku apríla 2022. Záujemcom, ktorí budú vybratí na odbornú prax to umožní aspoň spočiatku prekonať traumu zo straty zamestnania, zarobiť si finančné prostriedky na preklenutie štvormesačnej nezamestnanosti, zdokonaliť sa v ovládaní nemeckého jazyka, zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti poskytovania pohostinských služieb, spoznať novú krajinu, jej ľudí, kultúru i pamätihodnosti a nadviazať nové kontakty a priateľstvá s mladými ľuďmi z viacerých krajín Európy. Prípadní záujemci o odbornú prax získajú ďalšie potrebné informácie na web. stránke združeniawww.swiss-slovaktourism.sk, alebo na e-mailovej adrese:peter.patus1@gmail.com.


S úctou

     

                                   Peter Patúš

                                                                                     riaditeľ združenia

 

Prílohy:

Stagiaires – Programm Winter 2021 (Auschreibung)

Anmeldung fuer das Stagiaires – Programm Winter 2021

Nezáväzná prihláška na odbornú prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2021


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
13. 09. 2021  Anmeldung Wi21115 kB [pdf]
13. 09. 2021  Ausschreibung Wi21448 kB [pdf]
13. 09. 2021  foto94 kB [pdf]
13. 09. 2021  foto10 745 kB [docx]
13. 09. 2021  Nezavazna_prihlaska_na_odbornu_prax_vo_svajciarsku_v_ZS 2021-202216 kB [docx]
13. 09. 2021  Odborné praxe vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska15 kB [docx]