Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vidiecka mládež v regióne

Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Prešovskej univerzite (Fakulta prírodných a humanitných vied) v Prešove
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Prešovskej univerzite (Fakulta prírodných a humanitných vied) v Prešove


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne v Študentskom domove FF UKF v Nitre
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne v Študentskom domove FF UKF v Nitre


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Technickej univerzite vo Zvolene
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Technickej univerzite vo Zvolene


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne s členmi VPMS vo Zvolene
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne s členmi VPMS vo Zvolene


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Leviciach
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Leviciach


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne  v spolupráci s OZ Vidiecky parlament mladých na Slovensku
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne v spolupráci s OZ Vidiecky parlament mladých na Slovensku


Pozvánka na Workshop, komunikácia mladých na vidieku, predpoklady rozvoja vidieka pre mládež na vidieku, scitlivovanie voči diskriminácii
Pozvánka na Workshop, komunikácia mladých na vidieku, predpoklady rozvoja vidieka pre mládež na vidieku, scitlivovanie voči diskriminácii


Seminár na Úrade PSK v Prešove z projektu Vidiecka mládež v regióne
Seminár na Úrade PSK v Prešove z projektu Vidiecka mládež v regióne


OZ Vidiecky parlament na Slovensku uskutočnil seminár z projektu Vidiecka mládež v regióne
OZ Vidiecky parlament na Slovensku uskutočnil seminár z projektu Vidiecka mládež v regióne


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na SPŠ dopravnej v Trnave
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na SPŠ dopravnej v Trnave


Pozvánka na seminár projektu Vidiecka mládež v regióne
Pozvánka na seminár projektu Vidiecka mládež v regióne


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Obecnom úrade v obci Žabokreky
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Obecnom úrade v obci Žabokreky


Aktivita multisektorového partnera – obce Miklušovce konanej dňa 24.7.2019 na obecnom úrade v obci Miklušovce
Aktivita multisektorového partnera – obce Miklušovce konanej dňa 24.7.2019 na obecnom úrade v obci Miklušovce