Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Pozvánka na seminár projektu Vidiecka mládež v regióne

OZ Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s PSK


Vás pozývajú na Seminár 


k téme:
Komunikácia mladých na vidieku so samosprávou, predpoklady rozvoja vidieka pre mládež na vidieku, scitlivovanie voči diskriminácii.


Termín:     3. október 2019
Adresa:     Veľká zasadacia miestnosť na 2. poschodí. Úrad PSK, Námestie mieru                2, Prešov 080 01
Čas:     10:30 hod. – 15:30 hod.

Témy:
1.Otvorenie – 10:30 – 10:40
2.Príhovor VÚC PO 10:40 – 10:55
3.Predstavenie projektu Vidiecka mládež v regióne (VMR) (M. Melich) 10:55 – 11:10
4.Vyhodnotenie diskusií a dotazníka (Marianna Kemková) 11:10 – 11:25
5.Komunikácia so samosprávami (M. Slaninová, J. Mikušáková) 11:25 – 11:40
6.Iniciatíva malých obcí (M. Sekerák) 11:40 – 12:00
7.Diskusia k témam 12:00 – 12:30

Prestávka 12:30 – 13:00 – zabezpečené občerstvenie

8.Scitlivovanie verejnosti voči formám diskriminácie (E. Jezná, M. Behanovská)               13:00 – 13:30
9.Multisektorový partneri a platformy – Heľpa a OZ DÚHA, Miklušovce a ZRCR Čierna Hora, Stredná odborná škola podnikania v Prešove 13:30 – 14:00
10.Rozvoj vidieka (K. Herian) 14:00 – 14:20
11.Informácia o Mládežníckom vidieckom parlamente na Slovensku (I. Čuchtová, Marianna Kemková, J. Dvorský) 14:20 – 14:30
12.Predstavenie koncepčného dokumentu projektu VMR (Mária Kemková) 14:30 – 14:40
13.Diskusia k témam 14:40 – 15:10
14.Závery, odporúčania, námety, dobré príklady praxe od účastníkov seminára 15:10 – 15:30

Seminár sa koná v rámci projektu Vidiecka mládež v regióne.
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Potvrďte nám svoju účasť na seminári do 30.09.2019 na vipa@vipa.sk vyplnením priloženej návratky.

V prípade otázok kontaktujte - 0918203870, prípadne e-mail - mmarekmelich@gmail.com

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 09. 2019  Návratka k semináru VMR 3.10.201977 kB [docx]
10. 09. 2019  Pozvánka seminár projektu VMR 3.10.201979 kB [docx]
10. 09. 2019  Pozvánka seminár projektu VMR 3.10.2019275 kB [pdf]