Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Pozvánka na Workshop, komunikácia mladých na vidieku, predpoklady rozvoja vidieka pre mládež na vidieku, scitlivovanie voči diskriminácii

Workshop,

 komunikácia mladých na vidieku, predpoklady rozvoja vidieka pre mládež na vidieku, scitlivovanie voči diskriminácii

Termín:15. november 2019

Adresa: Pod amfiteátrom 2950/7, Levice

Čas:10:00 hod. – 15:30 hod. 


Témy:

1. Otvorenie – 10:00 – 10:05 hod.

2. Predstavenie projektu Vidiecka mládež v regióne (VMR) (M. Slaninová)

   10:05 – 10:30

3. Informácia o Mládežníckom vidieckom parlamente na Slovensku, (J. Dvorský) 10:30-   

   10:50 hod.

prestávka 10:50- 11:00 hod.

4. Vyhodnotenie diskusií a dotazníka (M. Slaninová ) 11:00 – 11:20 hod.

5. Scitlivovanie verejnosti voči formám diskriminácie (E. Jezná, M. Behanovská) 

   11:20 – 11:30 hod.

6. Informácie, zážitky, výstupy, prezentácie zo Španielska ( V. Lúžna, M. Lúžna,  

    R. Palider, J. Dvorský) 11:30 - 12:00 hod.

7. Diskusia k témam , závery, odporúčania, námety, dobré príklady praxe od 

    účastníkov 12: 00 – 12:20 hod. 

prestávka 12:30 -  13:30 hod. 

9. Prezentácia výstupov projektu Erasmus KA2+ FEAL- - multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes ( M. Slámová)13:30-13:50 hod.

10. Prezentácia  projektu PoliRural -  Kolaboratívny vývoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku (J. Dvorský, M. Behanovská )13:50- 14:10 hod.

11. Prezentácia projektu Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni(  D. Hullová) 14:10 – 14:30 hod.

12. Diskusia a možnosti spolupráce v projektoch  Vidiecka mládež v regióne  (VMR ) a Polirural  14:30 – 15:00 hod.


Workshop  sa koná v rámci projektu Vidiecka mládež v regióne.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.


 Potvrďte účasť do 13.11.2019 na  vipa@vipa.sk, mbehanovska@stonline.sk, 

 mobil: 0915 446 538