Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vidiecka mládež v regióne

Dotazník pre samosprávy
Dotazník pre samosprávy


Aktivita multisektorového partnera – obce Heľpa konanej dňa 25.6.2019 na obecnom úrade v obci Heľpa
Aktivita multisektorového partnera – obce Heľpa konanej dňa 25.6.2019 na obecnom úrade v obci Heľpa


Vidiecka mládež v regióne
Vidiecka mládež v regióne

Vidiecky parlament na Slovensku začal s realizáciou projektu „Vidiecka mládež v regióne“, ktorého cieľom je podpora a angažovanosť mladých ľudí na vidieku do verejnej politiky....


Dotazník projektu Vidiecka mládež v regióne
Dotazník projektu Vidiecka mládež v regióne


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Hotelovej akadémii Otta Brucknera v Kežmarku


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Kežmarku
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Kežmarku


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Obecnom úrade v obci Podhradie
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Obecnom úrade v obci Podhradie


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Obecnom úrade v obci Podhradie
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Obecnom úrade v obci Podhradie


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Základnej škole vo Vitanovej
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Základnej škole vo Vitanovej


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Hotelovej akadémii v Námestove
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Hotelovej akadémii v Námestove


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Spojenej škole v Poltári
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Spojenej škole v Poltári


Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Spojenej škole v Modrom kameni
Diskusia projektu Vidiecka mládež v regióne na Spojenej škole v Modrom kameni


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Želovciach
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole v Želovciach


Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove
Workshop projektu Vidiecka mládež v regióne na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove


Diskusia na Základnej škole v Heľpe z projektu Vidiecka mládež v regióne
Diskusia na Základnej škole v Heľpe z projektu Vidiecka mládež v regióne