Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Dotazník pre samosprávy

Vážená pani starostka/pán starosta ,
 
obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu formou vyplnenia krátkeho dotazníka. Naša organizácia, OZ Vidiecky parlament na Slovensku, realizuje projekt Vidiecka mládež v regióne (v rámci programu Efektívna verejná správa). Zaujímame sa o postavenie mladých ľudí na vidieku, vypracovali sme analýzu, v ktorej sme okrem štatistických údajov, analyzovali naše zistenia zo stretnutí s mladými ľuďmi po celom Slovensku a z dotazníkového prieskumu zameraného na mládež.

V súčasnosti vytvárame multisektorové partnerstvá na vidieku a snažíme sa motivovať všetkých aktérov na vidieku k spolupráci v prospech zlepšovania postavenia mladých. Pracujeme na koncepčnom dokumente, v ktorom chceme hľadať riešenia problémov mladých ľudí na vidieku.

Veríme, že prispejete aj Vy k tomu, aby sme hodnoverne popísali postavenie mladých na vidieku a navrhli, čo je nevyhnutné zapracovať do verejných politík, aby sa situácia mladých ľudí na vidieku nezhoršovala, práve naopak zlepšovala.
 
Vyplnenie dotazníka Vám zaberie 5 minút a ako poďakovanie za Váš čas budete  zaradený do zlosovania o USB kľúč a tričko VIPA SK - zlosovanie prebehne dňa 3.10.2019 na seminári projektu VMR na PSK v Prešove.
 

Dotazník môžete vyplniť online tu: https://forms.gle/euc5fDPduxdv4eTj9
Alebo v dokumente v prílohe a vyplnený zaslať späť na túto adresu:

vipa@vipa.sk

Alebo na:

OZ VIPA na Slovensku
Kapitulská 13
974 01 Banská Bystrica 

Ďakujeme za spoluprácu!
 


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
25. 07. 2019  Dotazník pre zástupcov samosprávy VMR71 kB [docx]