Projekt WOBIS

Ženy sú viac a častejšie len majiteľkami fariem či podnikov, preto je absolútne na mieste riešiť špecifickosť ženského podnikania, najmä vo vidieckych oblastiach....