Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
1

aktivity v projekte Wobis

  Posilnenie vidieckych ženských združení ako šanca pre rast podnikania žien

 

V dnešnej dobe môžeme vidieť že sa kladie čoraz viac pozornosti na problémy vidieckýyh žien, zdôrazňuje sa ich úloha a význam vo vidieckych oblastiach prostredníctvom rôznych aktivít a „Hlavnou úlohou nášho projektu je navrhnúť ženám vo vidieckych oblastiach celý rad aktivít zameraných na zvýšenie ich mäkkých zručností, tedazlepšiť zručnosti a kompetencie členiek vidieckych združení žien prostredníctvom realizácie interaktívneho kurzu zodpovedajúceho vzdelávacím potrebám cieľovej skupiny projektu, ale aj poradkýň pracujúcich na vidieku, miestnych podnikateľov, organizácií a združení pracujúcich pre rozvoj žien vo vidieckych oblastiach.

 

Momentálne pracujeme na ID2 Špecializovanom obsahu školenia s fázou hlbokého testovania na dosiahnutie najvyššej kvality čo je kľúčovým výsledkom projektu WOBIS. Obsah školenia bude pripravený v príslušnej úrovni EKR (2-4), bude pokrývať potreby cieľovej skupiny a bude pripravený v spôsobe, ktorý umožní implementovať priamo spracovaný materiál do virtuálneho (e-learningového) prostredia.

 

Navrhovaná séria školení sa týka dvoch blokov:

Prvý tematický blok súvisí s osobnostným rozvojom žien

 

• Modul 1: Sebaúcta

• Modul 2: Interpersonálna komunikácia

• Modul 3: Asertivita a vyjadrovanie svojich potrieb a zvládanie stresu a iných emócií

• Modul 4: Organizácia vlastného času a plánovanie do budúcnosti ako aj kreatívne a samostatné myslenie a riešenie problémov

 

Druhý tematický blok sa týka žien v spoločenskom živote.

 

• Modul 1: Podnikanie vo vidieckych oblastiach – súčasné výzvy

• Modul 2: Zdroje získavania a financovania investícií vo vidieckych oblastiach (finančné plánovanie a finančná analýza)

• Modul 3: Kreatívny podnikateľ (moderné nástroje propagácie, kreatívne riešenie problémov a inovatívny prvok budovania pozície v spoločnosti)

• Modul 4: Budovanie vzťahov

 

#WOBIS#womeninbusiness#women#womenempowerment#Erasmus+