Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
LOGO-WOBIS

Projekt WOBIS

Ženy sú viac a častejšie len majiteľkami fariem či podnikov, preto je absolútne na mieste riešiť špecifickosť ženského podnikania, najmä vo vidieckych oblastiach. Téma je stále príliš nosná ako na Slovensku, tak aj v iných krajinách EÚ. V súčasnosti Európska únia kladie veľký dôraz na zdôrazňovanie úlohy a významu žien vo vidieckych oblastiach zavedením rôznych aktivít zameraných na ich združovanie. Problémom sa venuje čoraz väčšia pozornosť a preto aj hlavným cieľom tohto projektu je zlepšiť zručnosti a kompetencie členiek rôznych vidieckych združení realizáciou interaktívneho kurzu zodpovedajúceho vzdelávacím potrebám danej cieľovej skupiny projektu ale taktiež aj pomôcť ženám zlepšiť ich osobný rozvoj v oblasti podnikania.

Interaktívny model bude implementovaný nielen ako užitočný, ale aj rozšíriteľný pridaním prípadových štúdií a osvedčených postupov z partnerských krajín aj iných ako tých, ktoré sú priamo zapojené do projektu. Prípadové štúdie zahrnuté v platforme projektu budú nielen doplnkovým materiálom, ale aj príkladom možnosti pre nových príjemcov implementovať myšlienku v inom regióne Európy ako základná podpora vedomostí a zručnosti potrebných na prijímanie rozhodnutí užitočných pre integráciu udržateľného podnikania vo vidieckych oblastiach a rozvoja ženských organizácií vo vidieckych oblastiach.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Projekt WOBIS182 kB [pdf]