Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
308985076_5481225365295744_8537935388274905402_n

2. medzinárodné stretnutie k projektu WOBIS

 

  5.10.2022 sme sa zúčastnili 2. medzinárodného stretnutia k projektu WOBIS v meste Lucera v Taliansku.

Hlavným cieľom tohto projektu je zlepšiť zručnosti a kompetencie členiek rôznych vidieckych združení realizáciou interaktívneho kurzu zodpovedajúceho vzdelávacím potrebám danej cieľovej skupiny. Taktiež aj pomôcť ženám zlepšiť ich osobný rozvoj v oblasti podnikania.

Stretnutie sa začalo otvorením a privítaním partnerov zo Španielska, Chorvatska, Poľska, Talianska, Česka a Slovenska.

Prešli sme si manažment projektu, časový harmonogram, čo sa nám podarilo od začatia projektu pripraviť a čo nás ešte čaká.

Podrobne sme si prešli jednotlivé úlohy, rozdelili pracovne úlohy, ktoré nás čakajú a ktoré musia byť urobené do ďalšieho stretnutia. 

www.wobis2022.eu