Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Spravodajstvo

Výzva na podporu ochrany Bryndze
Výzva na podporu ochrany Bryndze

Dňa 19. IV. 2011 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Predstavenstva a Dozornej rady Cechu bryndziarov za prítomnosti predstaviteľov Zväzu chovateľov oviec a kôz a Slovenského chovu....


Valné zhromaždenie Cechu bryndziarov
Valné zhromaždenie Cechu bryndziarov

Cech bryndziarov ako občianské združenie má uzavretú spoluprácu aj s Vidieckým parlamentom a mnohé svoje činnosti robí spoločne....


Mládež odhaľovala čaro mediácie
Mládež odhaľovala čaro mediácie

Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie (OA) v Hlohovci sa ako prví zapojili do pilotného programu systému poradenstva a riešenia sporov v mediácii na stredných školách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). Prispeje k t...


Oznámenie PPA č.06/OPRH
Oznámenie PPA č.06/OPRH

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zOperačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA" v časti: "Projektové podpory/O...


Ponuka práce na území BBSK
Ponuka práce na území BBSK


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - zrušenie výzvy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - zrušenie výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného pro...


Poľnohospo​dári diskutoval​i o pripravova​nej reforme EÚ na roky 2014 - 2020
Poľnohospo​dári diskutoval​i o pripravova​nej reforme EÚ na roky 2014 - 2020

Chrenovec-Brusno 3. marca (TASR) - Poľnohospodári a agropodnikatelia Trenčianskeho kraja na dnešnom seminári v Chrenovci-Brusne v okrese Prievidza diskutovali o tézach pripravovanej reformy spoločnej poľnohospodárskej po...


Deň Indickej kultúry a výstava obrazov
Deň Indickej kultúry a výstava obrazov

Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Vás a vašich priateľov pozýva na 126. výstavu v galérii...


Konferencia - Šanca pre vidiek
Konferencia - Šanca pre vidiek

P O Z V Á N K A Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku Vás v rámci projekt Konferencia - Šanca pre vidiek 9.3.2011 – Kultúrne centrum ( kino ) – Krupina...


Celoslovenská prehliadka výrobcov kraslíc
Celoslovenská prehliadka výrobcov kraslíc


Tlačová správa
Tlačová správa

Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska, organizácie štátnych a neštátnych lesov Slovenska a organizácie spracovateľov dreva sa obracajú na...


Darujte 2 % VIPA SK
Darujte 2 % VIPA SK

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov....


Náš vidiek
Náš vidiek

Dnes je uzávierka časopisu Náš vidiek...


Nech žije sviatok Valentína
Nech žije sviatok Valentína

Blahoželáme všetkým naším dievčatám . Ďakujem našej Majke !!!...


Prieskum v rámci prípravy blokového grantu Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Prieskum v rámci prípravy blokového grantu Švajčiarskeho finančného mechanizmu

MVO, ktoré majú záujem o projekty v oblasti sociálnych služieb, životného prostredia a partnerstva so švajčiarskymi organizáciami sa môžu zúčastniť na prieskume pre nastavenie priorít a kritérií v rámci prípravy blokovéh...