Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
pôda

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať!

Mnohí z Vás ste v posledných týždňoch dostali listy od rôznych spoločností,  ktoré Vám núkajú vyplatenie hotovosti za Vašu ornú pôdu, a zároveň Vám sľubujú, že sa postarajú o všetku administratívu, Vy nikam nebudete musieť chodiť, iba podpíšete papiere a dostanete vyplatené peniaze na ruku.

Mnohé z týchto spoločností sa tvária ako seriózni partneri s dlhoročnými skúsenosťami a ochotou odkúpiť od Vás pôdu aj v tom prípade, keď ju prenajímate iným spoločnostiam.V skutočnosti sa pritom jedná o spoločnosti založené pred necelým rokom, teda bez dlhodobých skúseností s podnikaním v poľnohospodárstve, s nejasnými cieľmi, úmyslami a neznámym pozadím. Nevedno, kto za nimi v skutočnosti stojí a ako v budúcnosti s Vašou pôdou naložia.

Pôda ako primárny výrobný prostriedok patrí do rúk tých, ktorí k nej majú vzťah, rodinným podnikom a farmárom, ktorí sa poctivou prácou viacerých generácii zaslúžili o jej zveľaďovanie a udržiavanie.

Nenechajte sa preto zlákať vidinou ľahkého zárobku. Množstvo pôdy je konečné, nedá sa z nej vyrobiť viac, a preto by mala ostať v rukách tých, ktorí sa o ňu chcú a dokážu postarať, ktorí na nej vypestujú kvalitné potraviny, aby tie mohli skončiť na stoloch našich detí. Zdravé a kvalitné potraviny od slovenských farmárov bez škodlivých chemikálií a rôznych prímesí sú základom pre rozvoj budúcich generácii, preto si treba pôdu vážiť ako najvyššiu hodnotu a investíciu do našej spoločnej budúcnosti.


Helena Patasiová - Agrárna komora Slovenska