Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

VISIONS xCHANCES

Sieťovací seminár v projekte
Sieťovací seminár v projekte


Na Islande v Hamarinn Youth Centre.
Na Islande v Hamarinn Youth Centre.


Vzdelávacia aktivita  v projekte #VISIONSxCHANCES
Vzdelávacia aktivita v projekte #VISIONSxCHANCES


Poďte s nami na Island! ... spoznajte ako žije mládež na Islande miestne aktivity na stredných školách
Poďte s nami na Island! ... spoznajte ako žije mládež na Islande miestne aktivity na stredných školách


Partneri z Islandu Landsbyggðin lifi a spolupracujúce mládežnícke centrum Hammarin z Hafnarfjörður na XI. Fóre Vidieckeho parlamentu
Partneri z Islandu Landsbyggðin lifi a spolupracujúce mládežnícke centrum Hammarin z Hafnarfjörður na XI. Fóre Vidieckeho parlamentu


OZ VIPA SK realizuje projekt #VISIONS xCHANCES
OZ VIPA SK realizuje projekt #VISIONS xCHANCES

Od 1. septembra 2020 začala OZ VIPA SK realizovať bilaterálny projekt #VISIONS xCHANCES. Je podporený z programu Active Citizens Fund - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021....


#VISIONS xCHANCES
#VISIONS xCHANCES

Projekt je zameraný na mládež pred alebo po ukončení štúdia. Mládež v znevýhodnených regiónoch je často názorovo uzavretá a ovplyvnená staršou generáciou, podporujúcou nedemokratické riadenie spoločnosti....