Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSCN4282

Na Islande v Hamarinn Youth Centre.

 

     Dňa 18.8.2021 sme sa zúčastnili vzdelávacej aktivity v rámci pojektu#visionsxchancesna Islande v Hamarinn Youth Centre.

Pod názvom:

Účasť mládeže na verejných politikách a úlohách  komunitných centier pre mládež

Vzdelávacia aktivita mala nasledujúci program:

8:00: Úvod k projektu

https://www.vipa.sk/visions-xchances

9:00: Prezentácia od Hamarinna: Podpora komunitného centra zapojenie mladých ľudí do rozhodovania a tvorby verejnej politiky.

Prípadové štúdie z Höfn a Hafnarfjörður.

10:20: Slovenské komunitné centrá mládeže (prezentácia zo Slovenskaa diskusia)

10:40: Očakávanie od medzinárodnej spolupráce, workshop

11:40: Obed

12:20: Prezentácia LBL: uvedomenie si spoluzodpovednosti vočiovplyvnovaniu rozvoju spoločnosti v komunite

13:00: Mládež v znevýhodnených oblastiach na Islande a na Slovensku

13:45: Prestávka na kávu

14:00 - 16:00: Príklady dobrej praxe „Mládež v akcii“ Návšteva v teréne

Músik a Mótor a Brettafélag Hafnarfjarðar

Info o projekte:

Od 1. septembra 2020 začala OZ VIPA SK realizovať bilaterálny projekt#VISIONSxCHANCES. Je podporený z programu Active Citizens Fund - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Partnerom je organizácia Landsbyggðin lifi – LBL z Islandu (https://landlif.is). Organizácia Landsbyggðin lifi má dlhoročné profesionálne a praktické skúsenosti s mladými ľuďmi, najmä vo vidieckych oblastiach, kde prevládajú extenzívne ekonomické činnosti.

LBL spolupracujú s organizáciou Nyheimar na východe Islandu, kde je zachované čisté a kvalitné prírodné prostredie. Spolupracovali aj na projekte ERASMUS+ počas ktorého vznikla príručka o budovaní kapacít pre rozvoj miestnych vidieckych komunít, odbornej príprave a vodcovstve, rodovom povedomí, podnikaní a nápadoch na rozvoj podnikania na vidieku.

Projekt je zameraný na mládež pred alebo po ukončení štúdia. Mládež v znevýhodnených regiónoch je často názorovo uzavretá a ovplyvnená staršou generáciou, podporujúcou nedemokratické riadenie spoločnosti. Tí, ktorí tu žijú a niekedy dokonca študujú, zvažujú niekoľko možností pre svoju budúcnosť. Všeobecne uprednostňujú jednoduchšiu cestu, čo znamená, že sa presťahujú do mesta, kde si nájdu pracovné miesto a majú tam bohatší spoločenský a kultúrny život. Preto, aby mládež úspešne zvládla ťažšiu "vidiecku" cestu potrebuje intelektuálnu podporu a nový pohľad na svoju situáciu.

Projekt prináša poznanie a pohľady na situáciu mladých ľudí z Islandu; z krajiny ktorá má na jednej strane jedinečnú prírodu, ale na druhej strane drsné prírodné pomery limitujúce ľudské aktivity. Mládež potrebuje spoznať spôsoby ako má mobilizovať svoj osobný potenciál a rozpoznávať príležitostí, ktoré prináša vidiecke prostredie. Počas sieťovacieho semináru, na Fóre Vidieckeho parlamentu (23.– 24.10. 2020) partneri vysvetlia spôsoby podpory mládeže pri presadzovaní názorov v rozhodovacích procesoch a pri tvorbe verejných politík.

V nadväznosti na hlavný cieľ sa na Slovensku uskutočnilo školenie o rozvoji osobných zručností, účinnej komunikácii a tímovej práci ako aj seminár na strednej škole na Islande. Počas semináru a workshopov na stredných školách budú obaja partneri diskutovať o príležitostiach a úlohách mladých ľudí na vidieku a v neposlednom rade budú propagovať výstupy projektu.

#iceland#acf#slovakiaGrantisti Active Citizens Fund - Slovakia#lbl#youth#project

 

Priložené fotografie