Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
FB-VisionsChances

OZ VIPA SK realizuje projekt #VISIONS xCHANCES

Od 1. septembra 2020 začala OZ VIPA SK realizovať bilaterálny projekt #VISIONS xCHANCES. Je podporený z programu Active Citizens Fund - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Partnerom je organizácia Landsbyggðin lifi – LBL z Islandu (https://landlif.is). Organizácia Landsbyggðin lifi má dlhoročné profesionálne a praktické skúsenosti s mladými ľuďmi, najmä vo vidieckych oblastiach, kde prevládajú extenzívne ekonomické činnosti.

LBL spolupracujú s organizáciou Nyheimar na východe Islandu, kde je zachované čisté a kvalitné prírodné prostredie. Spolupracovali aj na projekte ERASMUS+ počas ktorého vznikla príručka o budovaní kapacít pre rozvoj miestnych vidieckych komunít, odbornej príprave a vodcovstve, rodovom povedomí, podnikaní a nápadoch na rozvoj podnikania na vidieku.

Projekt je zameraný na mládež pred alebo po ukončení štúdia. Mládež v znevýhodnených regiónoch je často názorovo uzavretá a ovplyvnená staršou generáciou, podporujúcou nedemokratické riadenie spoločnosti. Tí, ktorí tu žijú a niekedy dokonca študujú, zvažujú niekoľko možností pre svoju budúcnosť. Všeobecne uprednostňujú jednoduchšiu cestu, čo znamená, že sa presťahujú do mesta, kde si nájdu pracovné miesto a majú tam bohatší spoločenský a kultúrny život. Preto, aby mládež úspešne zvládla ťažšiu "vidiecku" cestu potrebuje intelektuálnu podporu a nový pohľad na svoju situáciu.

Projekt prináša poznanie a pohľady na situáciu mladých ľudí z Islandu; z krajiny ktorá má na jednej strane jedinečnú prírodu, ale na druhej strane drsné prírodné pomery limitujúce ľudské aktivity. Mládež potrebuje spoznať spôsoby ako má mobilizovať svoj osobný potenciál a rozpoznávať príležitostí, ktoré prináša vidiecke prostredie. Počas sieťovacieho semináru, na Fóre Vidieckeho parlamentu (23.– 24.10. 2020) partneri vysvetlia spôsoby podpory mládeže pri presadzovaní názorov v rozhodovacích procesoch a pri tvorbe verejných politík.

V nadväznosti na hlavný cieľ sa na Slovensku uskutoční školenie o rozvoji osobných zručností, účinnej komunikácii a tímovej práci ako aj seminár na strednej škole na Islande. Počas semináru a workshopov na stredných školách budú obaja partneri diskutovať o príležitostiach a úlohách mladých ľudí na vidieku a v neposlednom rade budú propagovať výstupy projektu.

Dňa 4.9.2020 sa partneri projektu sa stretli na online mítingu. Oboznámili sa s úlohami v projekte. Pre najbližšie obdobie si naplánovali publikovanie informácií o projekte na web stránkach oboch organizácií: 

- LBL: https://landlif.is/?p=2207

- OZ VIPA SK: https://www.vipa.sk/kategoria/visions-xchances 

ako aj vzájomné zdieľanie noviniek na Facebooku: 

-LBL:https://www.facebook.com/groups/65368787039/?ref=share

- OZ VIPA SK: https://www.facebook.com/vipask/ 

Realizácia projektu je naplánovaná na pol roka (28.2.2021), ale kvôli obmedzujúcim opatreniam pre zamedzenie šírenia Corona vírusu sa doba pre uskutočnenie plánovaných aktivít pravdepodobne predĺži. Plánované stretnutia partnerov a účastníkov projektových aktivít sa uskutočnia akonáhle to pandemická situácia umožní.

Tak neváhajte, a pridajte sa k nám! Sledujte a zdieľajte novinky o projekte na Facebooku OZ VIPA SK.

Martina Slámová, 24.9.2020