Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Youth Action for Nature and Well-being

   Druhá vzdelávacia a tréningová aktivita v rámci projektu   Youth Action for Nature and Well-Being
Druhá vzdelávacia a tréningová aktivita v rámci projektu Youth Action for Nature and Well-Being


Youth Action for Nature and Wellbeing
Youth Action for Nature and Wellbeing


stretnutie projektového tímu Youth Action for Nature and Wellbeing.
stretnutie projektového tímu Youth Action for Nature and Wellbeing.


 Youth Action for Nature and Well-being  (Akcia pre mládež pre prírodu a pohodu)
Youth Action for Nature and Well-being (Akcia pre mládež pre prírodu a pohodu)