Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
294600272_5271130832971866_5590675248434606042_n

Druhá vzdelávacia a tréningová aktivita v rámci projektu Youth Action for Nature and Well-Being

 V dňoch 18. - 23. júla 2022 sme v Hokovciach hostili vzdelávaciu aktivitu v rámci projektu Youth Action for Nature and Well-Being (Mládežnícka akcia pre prírodu a duševnú pohodu). V poradí už druhý tréning v rámci projektu (prvý bol v apríli v Dubline) mal za cieľ ponúknuť mladým ľuďom vo veku od 16 do 20 rokov nové podnety v environmentálnej oblasti ako mať vplyv na veci okolo nás a tiež poskytol priestor na kultúrnu výmenu. Projekt sa zameriava aj na pohodu, ako si môžeme zachovať pozitívne duševné zdravie a zabezpečiť, aby bol náš ekologický aktivizmus strategický! 


Prvý deň sme venovali zoznamovaniu sa, interaktívnym hrám, predstaveniu programu a cieľov projektu. Poobede sme si vyšli na Počúvadlo, kde sme sa schladili vodnými športami podľa záujmu. Večerný program sa niesol  v kultúrnom duchu. Začal sa podávaním typického slovenského jedla, a to kačky s lokšami a kapustou, škvarkovými pagáčikmi, chlebom s masťou a cibuľou pričom nám hral heligonkár v sebechlebskom kroji. Slovenskí účastníci si pripravili Kahoot kvíz o Slovensku, jazykolamy  a porekadlá, ktoré pri doslovnom preložení do angličtiny znejú dosť nelogicky. Postupne nám hostia predstavili aj svoje krajiny. Večer sme ukončili podávaním makovej a tvarohovej štrúdle ako aj lotyšskými dobrotami.


Cieľom druhého dňa bolo získať konkrétnu predstavu prečo sme tu, čo sa už v rámci projektu urobilo a ako sa cítime v oblasti eko-aktivizmu. Doobeda sme zisťovali ako sme na tom s našimi hodnotami a silnými stránkami, mapovali sme eko-úzkosť v nás a okolo nás. Poobede sme si prakticky vyskúšali prácu s prírodným materiálom v Lišov múzeu, kde sme pracovali v 5 workshopoch (výroba syru a masla, spracovanie vlny, tkanie na krosnách, prírodné staviteľstvo a aranžovanie). Večer nám spestril tanečný workshop v prevedení DFS Vartášik.


Tretí deň sme sa zameriavali na to, čo by sme mohli urobiť pre pozitívnu zmenu v nás a okolo nás. Lektorka zo Španielska nám predstavila špirálu udržateľnosti, zamysleli sme sa nad tým ako fungujú rôzne systémy pomocou modelu ľadovca hľadali sme pákové body problémov, resp. ich riešení. Poobede sme navštívili VIA FERRATY NA SKALKE, ktoré sú jedinečnou turistickou atrakciou. Tu si mohli naši mládežníci otestovať svoju odvahu, a zistiť ako dokážu čeliť prekážkam.  Zistili, že vďaka vzájomnej podpore vedia prekonať aj na prvý pohľad neprekonateľné.


Štvrtok sa niesol v duchu návodu AKO vieme dosiahnuť pozitívnu zmenu v našom okolí. Pozvali sme hosťa z IUVENTY, ktorý cez zoom prednášku predstavil Európsky rok mládeže a aktivity EÚ, ktoré sa v rámci neho konajú a ako sa mladí ľudia môžu do týchto aktivít zapojiť. Zameral sa na Európsky zbor solidarity prostredníctvom čoho sa môžu mladí ľudia z EÚ aktívne zapájať do komunitných projektov. Následne nám lektor z Írskej organizácie predstavil „rozvoj založený na aktívach“ (Asset-Based Development) využívajúci prístup zameraný na silné stránky danej komunity. Poobede sme sa vydali na exkurziu do Novej Bane, kde nás privítal pán primátor na miestnej radnici, predstavil nám mesto a prácu s mládežou. Na gymnáziu nám pani riaditeľka predstavila úspešné projekty študentov a pre študentov. Potom sme vystúpali na Zvoničku, kde nám členovia mládežníckeho parlamentu predstavili svoju činnosť a zrealizované aktivity. 


Posledný deň účastníci tvorili projektové zámery a vzájomne sa zdieľali so svojimi plánmi. Poobede sme prežili opäť v Lišov múzeu, spoločne sme si pripravili večeru, navštívili skalné obydlia, kde sme spoločne vyjadrili vďaku za prežitý týždeň. Týždeň sme ukončili odovzdaním certifikátov a ťažkým lúčením. Projekt však nekončí a najbližšie sa vidíme už v októbri v Lotyšsku.


Celý týždeň  nás sprevádzalo extrémne teplé počasie, ktoré prijalo našim sprievodným aktivitám a každovečernému schladeniu sa v bazéne pri hoteli. Vždy večer sme zhodnotili uplynulý deň, povedali sme si čo sme sa naučili a ako sa nám ponúknuté aktivity (ne)páčili. Na záver týždňa sme účastníkov poprosili o komplexnú spätnú väzbu formou riadenej diskusie a vyplnením online dotazníka. Na základe poskytnutých informácií budú upravené aktivity na najbližších vzdelávacích aktivitách ako aj zapracované do výstupov projektu.  


Tento medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ spája 32 mladých ľudí z Írska, Slovenska, Lotyšska a Španielska; projekt poskytuje priestor učiť sa jeden od druhého a inšpirovať sa v oblasti environmentalistiky. 


     

Priložené fotografie