Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
radvansky

Vybrané aktivity Europe Direct Banskobystrický región počas leta

  21. júla  sme spestrili týždenný program účastníkom vzdelávacej aktivity v rámci projektu Youth Action for Nature andWellbeing v Hokovciach. Cieľom prednášky Adama Latáka z Iuventy bolo predstaviť Európsky rok mládeže a hlavne Európsky zbor solidarity prostredníctvom čoho sa môžu mladí ľudia z EÚ aktívne zapájať do komunitných projektov. Po online prednáške sme im predstavili aktivity nášho ED a ponúkli tlačené materiály s informáciami o činnosti EÚ v oblasti mládeže a zelených tém.

26. a 27. augusta sme sa zúčastnili   na Kremnických  gagoch spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a ED UMB Banská Bystrica, kde sme si pre návštevníkov pripravili zaujímavé vedomostné súťaže.

9. a 10. septembra  sme s našim ED prišli  do ulíc na Radvanský jarmok, kde sme sa stretávali s ľuďmi a diskutovali o témach  ohľadom  EU. 

19. septembra  sme navštívili Strednú odbornú školu v Želovciach, kde sme  študentom  pripravili  prednášku o vzniku Európskej únie a predstavili sme im Európsky týždeň mobility a tiež program Erasmus+. Spoločnosť nám robili aj študenti z Veľkej Británie, ktorí sú na stáži v Lišov Múzeum v rámci tohto programu. Prednášku sme ukončili veľmi príjemnou diskusiou aj napriek jazykovým prekážkam. Posledným bodom programu bola ukážka školy a menší workshop aranžovania.


21.septembra  v rámci týždňa dobrovoľníctva sme zavítali do Lišov Múzeum, kde sme pomohli pri zbere hrozna, spolu s ďalšími dobrovoľníkmi aj z Veľkej Británie, ktorí sú na Slovensku v rámci programu Erasmus+, zároveň sme si aj čo to povedali o tomto programe a jeho ďalšom pokračovaní v budúcnosti. Týždeň dobrovoľníctva je kampaň zameraná na propagáciu dobrovoľníctva a práce dobrovoľníckych organizácií. Prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku, do ktorých sa môže zapojiť každý bez ohľadu na predchádzajúcu skúsenosť s dobrovoľníctvom. Týždeň dobrovoľníctva sa v posledných rokoch koná vždy v termíne 16. – 22. september. Jeho myšlienka nadväzuje na Deň dobrovoľníctva, ktorý prvýkrát v roku 2009 organizovalo C.A.R.D.O. - Národné dobrovoľnícke centrum. Kampaň sa koná v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami, ktoré organizačne zabezpečujú aktivity v jednotlivých krajoch. 

26.septembra  je Deň jazykov a my sme si ho pripomenuli spolu so žiakmi Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine, kde sme v štyroch triedach urobili workshop o Európskej únii a zahrali si spoločne Kahoot kvíz, ktorý overil ich schopnosť počúvať s porozumením. Víťazov sme odmenili drobnosťami s logom EÚ.

26. septembra sa uskutočnila konferencia s názvom ,,Budúcnosť slovenského vidieka,, v Kolibe Papradno. Pripomenuli sme si aj  Deň jazykov,  účastníci boli z Česka, Anglicka a tak sme počas dňa počuli v diskusiách tri  jazyky.

V priebehu seminára boli poskytnuté aktuálne informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014 –

2022, aktuálnych a plánovaných výzvach PPA, možnostiach zvyšovania spotreby mliečnych výrobkov a námetoch pre lepšiu budúcnosť slovenského vidieka. 


Priložené fotografie