Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
369848107_702873381882460_1380154539066857214_n_foto_konferencia

Nemšovej na gazdovstve Uhliská konalo multiplikačné podujatie k projektu Youth Action for Nature and Well-being podporeného v rámci programu Erasmus+.


   Vo štvrtok 17.8.2023 sa v Nemšovej na gazdovstve Uhliská konalo multiplikačné podujatie k projektu  Youth Action for Nature and Well-being podporeného v rámci programu Erasmus+.

 Na tomto podujatí sa OZ VIPA SK podelilo a predstavilo súbor nástrojov (toolkit), prípadovú štúdiu, pedagogickú stratégiu, e-learning a hodnotiaci nástroj vytvorený v rámci projektu Youth Action for Nature and Well-being. Mladí ľudia, pracovníci s mládežou, odborníci z praxe, pedagógovia, tvorcovia politík, akademici, vzdelávacie orgány a rady mládeže boli pozvaní, aby sa zúčastnili dňa interaktívnych prezentácií, workshopov a diskusií. Bolo odoslaných viac ako 200 pozvánok a nakoniec sme zhromaždili 33 účastníkov z rôznych prostredí. Multiplikačné podujatie sa konal vo vidieckej oblasti západného Slovenska na rodinnej farme Uhliská a súčasťou programu bola aj exkurzia areálu s jednou z majiteliek, ktorá nám vysvetlila filozofiu trvalo udržateľného rodinného podniku. Na záver exkurzie sme si vyskúšali niekoľko aktivít na prepájanie sa s prírodou, ktoré sú súčasťou toolkitu.

Rôzne aktivity boli zamerané na rôzne skupiny zainteresovaných strán. Zatiaľ čo si mladí účastníci tréningov užívali spoločný čas, osviežili si aktivity z tréningov v zahraničí, učiteľov zaujala pedagogická príručka. Mládežníci  odprezentovali svoje skúsenosti a umožnili nahliadnuť do vzdelávacích procesov a skúseností získaných počas účasti na projektových aktivitách v zahraničí. Slovenskí mladí účastníci sa rozhodli predviesť aktivitu "morské vlny", aktivitu " Assets based learning", regeneračnú špirálu a "Project Canvas". Vysvetlili vybranú aktivitu zo sady nástrojov a potom ostatní účastníci podujatia pracovali v skupinách, aby si aktivitu vyskúšali a chvíľu sa o nej porozprávali, aby si aspoň niekoľko aktivít zo sady nástrojov prakticky zažili. Pracovníčka s mládežou, ktorá sa zúčastnila na projekte, predviedla metodiku toolkitu a vyzvala účastníkov, aby si niekoľko aktivít vyskúšali. Účastníci dostali výstupy projektu na použitie a zdieľanie vo svojich sieťach. Na konci podujatia boli všetci účastníci požiadaní, aby sa podelili o svoj názor na prezentované výstupy a na potenciálne využitie súboru nástrojov. Väčšina mala záujem v budúcnosti túto sadu nástrojov využívať vo svojej práci alebo v škole, čo potvrdili aj odpovede v dotazníku spätnej väzby, ktorý bol účastníkom zaslaný online deň po podujatí. Zainteresované strany, ktoré pracujú s učiteľmi alebo pracovníkmi s mládežou, požiadali našu koordinátorku projektu, aby predstavila súbor nástrojov a jeho aktivity na podujatiach určených pre členov partnerských sietí.

Monika Slaninová

Priložené fotografie