Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
279017849_5012465125505106_933125997498316686_n

Youth Action for Nature and Wellbeing

   

       V dňoch 17.- 23. apríla v rámci projektu Youth Action for Nature and Wellbeing konala vzdelávacia

mobilita v Dubline. Zúčastnilo sa jej 32 mladých ľudí vo veku od 18 do 22 rokov.

Projekt Mládež pre prírodu a pohodu je podporený v rámci programu ERASMUS+. Do

projektu je zapojených 6 európskych organizácií ECO-UNESCO z Írska (koordinátor projektu), Gaia

Education?z Veľkej Británie,? ? Youth for Smile?z Lotyšska,?? Resilience Earth?in Spain ?zo Španielska, ?

Ecowellness Consulting z Írska a my Vidiecky parlament na Slovensku.

Toto partnerstvo je zamerané na inovácie, pretože máme záujem skúmať ÚPLNE NOVÉ riešenia

problémov životného prostredia, ktorým čelia mladí ľudia na celom kontinente, a to pod vedením

mladých ľudí!

Aj počas tohto týždňa sme pracovali na tvorení nových spôsobov práce s mladými ľuďmi, ktoré

spájajú 3 hlavné oblasti:

- transformatívne učenie,

- environmentálna akcia,

- prírodné stratégie pre pozitívne duševné zdravie.

Podľa slov účastníkov aktivity boli prínosné pre ich osobnostný rozvoj a uvedomili si aká je príroda

dôležitá aj v ich životoch a ako sa s ňou ešte viac prepojiť a tak ostať v pohode aj v súčasnej náročnej

dobe.


Priložené fotografie