Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG-20221105-WA0042

Závery z XII. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku

    

Diskusia Ako ďalej atraktívnejší vidiek? sa uskutočnila v kontexte troch strategických dokumentov: 

Dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ

Národnej Vízie pre atraktívnejší vidiek

Manifestu Európskeho vidieckeho parlamentu

Cieľom bolo hľadať spôsoby ako lepšie načúvať vidieku a formulovať víziu pre vidiek do roku 2040. Medzi 8 panelistami boli zástupcovia tvorcov politík (predseda výrobu pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR, zástupcovia MPRV SR a MŽP SR, VÚC Banskobystrického a Žilinského kraja) ako aj sektorov občianskeho (Združenie mladých farmárov, Európsky vidiecky parlament, česká Národná sieť LEADER) a súkromného (HEMP cluster).

Po obede sa v diskusiách Rural Cafe  zapojili ľudia rôznych vekových kategórií a spoločenských vrstiev v nasledovnom vecnom členení s týmito hlavnými výstupmi, ktoré Vám posielame

Za  tím  VIPA SK 

Ing. Mária Behanovská,  09105 446 538, vipa@vipa.sk

predsedníčka OZ VIPA SK, Kapitulská 13, Banská Bystrica


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
22. 11. 2022  Zhrnutie panelovej diskusie_4.11.22_Zvolen_583 kB [pdf]
22. 11. 2022  Závery z diskusie Rural Cafe v rámci XII. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku240 kB [pdf]