Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Spravodajstvo

Slovenský zväz chovateľov organizuje XIV. Celoštátnu výstavu zvierat v dnoch 25. až 27. novembra 2011 v Nitre na výstavisku Agrokomplex.
Slovenský zväz chovateľov organizuje XIV. Celoštátnu výstavu zvierat v dnoch 25. až 27. novembra 2011 v Nitre na výstavisku Agrokomplex.

Dobry den vazeni predstavitelia Vidieckeho parlamentu Slovensky zvaz chovatelov organizuje XIV. Celostatnou vystavou zvierat v dnoch 25. az 27. novembra 2011 v Nitre na vystavisku Agrokomplex...


Klub cukrárov SR pod záštitou Strednej odborne školy obchodu a služieb Púchov usporiadal dňa 16.11.011 2. ročník súťaže : O NAJKRAJŠIU TORTU
Klub cukrárov SR pod záštitou Strednej odborne školy obchodu a služieb Púchov usporiadal dňa 16.11.011 2. ročník súťaže : O NAJKRAJŠIU TORTU

Klub cukrárov SR pod záštitou Strednej odborne školy obchodu a služieb Púchov USPORIADAL DŇA 16.11.011 2. ročník súťaže : O NAJKRAJŠIU TORTU...


Súhrnná pamäť o stave spoločnosti.
Súhrnná pamäť o stave spoločnosti.

Inštitút pre verejné otázky práve ukončil prácu na unikátnom diele. Má spolu viac ako 20 000 knižných strán, podieľalo sa na ňom vyše 200 autorov a autoriek, desiatky oponentov, editorov a redaktorov....


Národný worksop
Národný worksop " Smerom k zelenému rastu "

Národný worksop " Smerom k zelenému rastu " 10.- 11.11.2011 organizuje MŽP SR v Hoteli Bôrik v Bratislave...


Výročné stretnutie Spolku pre obnovu dediny
Výročné stretnutie Spolku pre obnovu dediny

Spolok pre obnovu dediny pozýva svojich členov, pozvaných hostí a priaznivcov myšlienok obnovy dediny na Výročné stretnutie Spolku pre obnovu dediny...


Jedno miesto – veľa svetov
Jedno miesto – veľa svetov

Dovoľujeme si pozvať Vás na zaujímavú výstavu Jedno miesto – veľa svetov do priestorov Slovenského národného múzea v Martine. Výstava je jedným z výstupov projektu „Jedno miesto – veľa svetov: geografická variabilita živ...


Súťaž Dedina roka 2011: Vyhrala najchladnejšia obec.
Súťaž Dedina roka 2011: Vyhrala najchladnejšia obec.

Prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí....


Mesto Liptovský Hrádok je v dňoch 3. – 5. novembra 2011 po prvý krát organizátorom Medzinárodného festivalu outdoorových filmov..
Mesto Liptovský Hrádok je v dňoch 3. – 5. novembra 2011 po prvý krát organizátorom Medzinárodného festivalu outdoorových filmov..


Politika súdržnosti musí byť jednoduchšia a modernejšia
Politika súdržnosti musí byť jednoduchšia a modernejšia

Odborná verejnosť v utorok v Žiline diskutovala o budúcnosti fondov a podporných programov EÚ....


Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?
Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?

Správa z konferencie 28.-29. septembra 2011 konanej v Stupave...


Helogónka 5.11. 2011 v Krupine
Helogónka 5.11. 2011 v Krupine


V Banskej Bystrici už 14. ročník Klubov náhradných rodín.
V Banskej Bystrici už 14. ročník Klubov náhradných rodín.

Pozývame vás zažiť dobrodružstvo spoločného pozerania filmu a vzájomného obohacovania sa rôznorodými názormi....


15. október Svetový deň vidieckych žien - Líderka 2011
15. október Svetový deň vidieckych žien - Líderka 2011

Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“ konajú rôzne aktivity a podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien vo viac ako 100 krajinách po celom svete....


16. ročník top agro slovensko + O najkrajší chotar
16. ročník top agro slovensko + O najkrajší chotar

Najlepší slovenskí poľnohospodári a potravinári sa stretli v Dome kultúry v Rimavskej Sobote na vyhodnotení dvoch súťaží...


ZMLUVA O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
ZMLUVA O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI

Zmluvné strany majú záujem o posilnenie slovensko-maďarských priateľských väzieb medzi občanmi slovenského vidieka a Slovákmi žijúcimi v obciach a mestách v Maďarsku, tento záujem sa premieta aj do ich poslania a cieľov,...