Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Téma financovania MNO , 23. 3. 2017 v B. Bystrici, 16.3. 2017 v Košiciach a 4. 4.2017 Bratislave

Úrad splnomocnenca vlády SR pre ROS sa začal veľmi aktívne a komplexne venovať téme Financovania MNO: http://www.minv.sk/?ros_ekonomika_mno

23. marca 2017 organizujú v B. Bystrici  workshop (ďalšie 2 sú v Košiciach a Bratislave) s cieľom vypočuť si od vás „všetko zle“, prečo je financovanie MNO ťažké, komplikované, problematické, atď.

Ak máte záujme zapojiť sa, prihláste sa na:  

http://www.minv.sk/?ros_ekonomika_workshop_1703&sprava=pozvanka-na-pracovne-workshopy-financovanie-mno