Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Zapojte sa do prieskumu služby a infraštruktúra na vidieku

Dovoľte, aby sme Vás informovali o aktivitách  VIPA SK v medzinárodnom projekte 15 krajín.  Udržanie vidieckych služieb a infraštruktúry.

Ktorého súčasťou je pripojený prieskum pre nás , ktorí žijeme, pracujeme na vidieku a  pre vidiek , vo  vidieckych komunitách, mestách do  10 000 obyvateľov.

Výsledky prieskumu budú  predkladané na rokovanie predsedníctva  Európskeho vidieckeho  parlamentu  (EVP )

Čo nám pomôže presadzovať potreby slovenského vidieka na európskej úrovni.

Až ste sa venovali  téme infraštruktúra  a služby na vidieku v prípadových štúdiách alebo podobných  dokumentoch,  radi tieto   zahrnieme do tohto výskumu.

Venujte  15 minút svojho času a pošlite nám vyplnený dotazník do 15. marca 2017

na adresu mbehanovska@stonline.sk,  0915 446 538

na požiadanei pošlem dotazník         

V prípade otázok neváhajte nás kontaktovať