Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

25.- 26. novembra 2016 sa stretneme na IX. Fóre VIPA SK v Sliači

Vážení priatelia vidieka,

na zasadnutie pozývame iniciatívnych ľudí, ktorých skúsenosti, vzdelanie a lídrovské schopnosti dávajú predpoklad k vytvoreniu efektívnych vidieckych politík, ktoré zabezpečia optimálne podmienky pre rozvoj vidieka a pre rozumné využívanie európskych fondov

Preto si dovoľujeme pozvať Vás na toto zasadnutie a do práce v odborných skupinách, ktoré budú rokovať o konkrétnych problémoch a  potrebách vidieka a o možných riešeniach.

Podľa Vašich záujmov a profesionálnej orientácie si môžete vybrať zo štyroch pracovných skupín. Garantmi jednotlivých skupín budú špecialisti, ktorí poskytnú účastníkom vstupné  informácie o súčasnom stave a legislatívnych rámcoch príslušnej problematiky.

Návratka:

Návratka k záväznej prihláške.     

Meno:

Priezvisko:

Organizácia:       

Adresa, tel. číslo a e- mail:

Záväzne sa prihlasujem na IX. Zasadnutie Fóra Vidieckeho parlamentu, ktoré sa uskutoční 25.-26. 11. 2016 v Sliači   

Mám záujem o prácu v pracovnej skupine (zakrúžkujte):

1.„ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“

2. Čo môže dať slovenský vidiek Európe?

3. Vidiek - studnica energie a priestor na relax

4. " Výživné zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť ". Medzinárodný rok strukovín

Mám záujem o ubytovanie (noc zo 25.. na 26. 11.):  Áno                Nie

Mám záujem o vegetariánsku stravu:                        Áno                 Nie  

Účastnícky poplatok v sume s ubytovaním  30,00 €, bez ubytovania10,00 €  som uhradil(a)

Číslo účtu : Slovenská sporiteľňa , a.s. ,

IBAN:  SK70900 0000 0003 0277 9945

Účastnícky poplatok je možné zaplatiť aj pri prezentácií .

dňa: .........................................

Dátum:

Podpis: originál podpísaný doložíme

Predsedníčka  VIPA SK  Mária Behanovská,

mbehanovska@stonline.sk,  0915 446 538

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Pozvánka IX fórum VIPA mail_0937 kB [pdf]