Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Spracovanie mlieka 2. vydanie

Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach.  Jednoduché návodov na spracovanie mlieka je v masmédiách veľmi veľa a mnohé sú veľmi nepresné, alebo aj zavádzajúce. Poslaním tejto malej publikácie je preto jednoduchým spôsobom  poukázať na možnosti spracovania mlieka na dobré, kvalitné výrobky, naučiť sa pritom dodržiavať a usmerňovať podstatné technologické parametre a pritom vyrobiť zdravotne nezávadné mliečne výrobky i v podmienkach malovýroby vo farmách i v domácnostiach.

Autor publikácie Ing. Karol Herian, CSc,  pri písaní využíval najmä svoje bohaté praktické skúsenosti a svoje  publikácie v odborných časopisoch a zo školení mliekarenských a farmárskych pracovníkov. 

Až máte záujem môžete si ju u nás zabezpečiť.

mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Spracovanie mlieka ob reprint 2016 mail1 217 kB [pdf]