Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC_0049

Nové úlohy Vidieckeho parlamentu na Slovensku a partnerov IX. Fóra VIPA SK

IX. Fórum Vidieckeho parlamentu (VIPA SK ) na Slovensku, ktorého súčasťou bola Mládežnícka konferencia  sa konali v Sliači. Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnilo vyše 100 aktívnych ľudí, ktorí prišli prezentovať aktivity svojich organizácií  z celého Slovenska.

Rokovanie prispeje  k zvýšeniu úrovne participácie mladých ľudí z vidieka a ich povedomiu o aktívnom občianstve. Tiež k zabezpečeniu zberu podnetov a ich potrieb pre tvorbu regionálnej, národnej a Európskej mládežníckej politiky. "Má zároveň posilniť vytváranie partnerstiev, identifikovať mladých vedúcich z vidieka a sieťovať ich," pripomenula.

Čo môže dať slovenský vidiek Európe ? Ide najmä o kultúrne dedičstvo, hmotné i nehmotné, ktoré je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenska. Je to tiež prírodné dedičstvo - príroda, ktorú Európa nepozná.

Vidiek, ako studnicou energie je aj  priestorom na relax, vidieckym cestovným ruchom, tvorbou pracovných miest, zmiernením chudoby a hospodárskym rastom vo vidieckych oblastiach. Súčasná výživová politika - vplyv kvality potravín na zdravie ľudí, prínos strukovín k zdravej výžive a problematiku ich pestovania a spracovania.

Záverečné výstupy z jednotlivých skupín budú zaslané príslušným regionálnym, ale aj štátnym úradom a inštitúciám.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  smerovanie na roky 2016-2018321 kB [pdf]