Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

„Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR bojovníkov s osudom a prekážkami „ 150 diel v galérii SPP

Národ, v ktorého duši je hlboko zakorenená úcta k právam každého človeka

a pre ktorého je samozrejmosťou, že všetci sú si rovní, nosí

v srdci lásku k človeku a nerobí medzi ľuďmi rozdiel .........

výńatok z citátu  Ľudovíta Štúra...

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 122)

„Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR bojovníkov s osudom a prekážkami „150 diel v galérii SPP

od 6.2.2017  do 10.2.2017

Galéria SPP, Mlynské Nivy 44/c Bratislava