Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
ros

10.12.2020 - online workshop k neformálnemu vzdelávaniu mládeže

 

  Milé priateľky, milí priatelia otvoreného vládnutia, 

 radi by sme Vám dali do pozornosti online workshop k neformálnemu vzdelávaniu mládeže, ktorý organizujeme v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020 v spolupráci s občianskym združenímPomáhame druhým. Workshop sa bude konať vo štvrtok,10. decembra 2020 od 14:30 do 16:00. 

Na workshope budú mať účastníci v zjednodušenej forme možnosť vyskúšať si v praxi metodiku práce zameranej na vzdelávanie mládeže v oblasti fungovania štátu a medzinárodných spoločenstiev z pozície stredoškolákov (vytvorili by si základné politické črty ich krajiny a dostali by zadanie ich národného problému). Metodika je súčasťou projektu Create & Control, v ktorom si stredoškoláci na začiatku školského roka vytvoria svoju vlastnú fiktívnu krajinu, ktorú počas školského roka spravujú a riešia jej národné a medzinárodné problémy. 

 Žiadne riešenia ich problémov nie sú považované za správne ani nesprávne, stredoškoláci majú vytvorený priestor na to, aby si vyskúšali svoje nápady v praxi a videli ich dopad, čo prispieva k boju proti extrémizmu na Slovensku, keďže žiaci môžu vidieť, že jednoduché riešenia nevyriešia komplikovanú problematiku. Zistia, aké rôzne témy sa dajú v danej metodike spracovať, a ako by sa dal formát rôzne využiť. 

 Súčasťou workshopu bude aj prezentácia aktuálneho výskum, ktorý v rámci projektu realizujeme, zameraného na mapovanie stavu mládeže v regiónoch a vplyve neformálneho vzdelávania na mládež.

 Workshop vedú:Adriana Repáňová a Christopher Svitokz Pomáhame druhým, o.z. 

 Workshop je primárne zameraný pre stredoškolských pedagógov a pedagogičky či ľudí pracujúcich s mládežou. 

Workshop je limitovaný pre 25 účastníkov alebo účastníčok, registrácia prebieha na odkaze: https://forms.gle/PU9JBb6MYJe1Sfx39 

 Tešíme sa na Vás a v prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa neváhajte obrátiť. 

S pozdravom, 

 Lucia Lacika

Kontaktný bod pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Cukrová 14

813 39 Bratislava

E-mail: lucia.lacika@minv.sk