Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Zmluvy v sieti VIPA SK

Memorandá  o spolupráci  s Vidieckym  parlamentom na Slovensku 

Stredná odborná škola podnikania Prešov

Obec Miklušovce 

Centrum vzdelávania neziskových organizácií

Banskobystrický samosprávny kraj

Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské

Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo 

Miestna akčná skupina  MALOHONT 

Stredná odborná škola  Želovce


Zmluvy o partnerstve   v sieti Vidieckeho parlamentu na Slovensku 

Stredná  odborná škola vinársko-ovocinárska v  Modre

Jednota dôchodcov na Slovensku - Okresná organizáicia Dolný Kubín

Technická univerzita vo Zvolene 

Občianske združenie Magna Via

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Únia Slovenských organizácií v Maďarsku

ZMOS -Združenie miest a obcí Slovenska

Občianske združenie Strom života 

Mediačno   konzultačné     centrum v Banskej Bystrici 

Občianske združenie Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy / CEPTA / Zvolen

Univerzitné centrum Zvolen, n.o.

DUK- Detvianska Umelecká Kolónia, obč. združenie        

 Academia Istropolitana Nova, občianske združenie