Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
P1040331

VIKOS

Niektoré informácie na našich stránkach sú čerpané z databáz Vidieckeho komunikačného systému (VIKOS).

VIKOS– Vidiecky komunikačný systém vznikol ako pilotný internetový nástroj, zameraný na príjem a poskytovanie informácií občanmi a pre občanov vo vybranom regióne. Pre odskúšanie VIKOS-u sme v spolupráci s OZ Vidiecky parlament, vybrali oblasť Slovenska menej propagovanú a pretraktovanú v masmediálnych prostriedkoch, a to oblasť HONT-u.

Vidiecky komunikačný systém (VIKOS) má byť informačným nástrojom predovšetkým pre občanov, následne pre miestne úrady a zastupiteľstvá. Má slúžiť na rýchlu komunikáciu medzi spoluobčanmi regiónu (obce) a príjem (poskytovanie) informácií z obcí regiónu.

Obyčajný návštevník stránky má možnosť zistiť základné informácie o živote v regióne HONT.

Registrovaným účastníkom systém umožňuje príjem pravidelných informácií z regiónu a z vybraných inštitúcií, dávať otázky miestnym zastupiteľstvám, diskutovať so spoluobčanmi, poskytovať informácie resp. nápady a pripomienky, vkladanie textov a obrázkov.

V rámci projektu sme pre Vás pripravili 8 - dňový vzdelávací kurz na tému"Marketing územia a základy webovej propagácie"a 1 - dňový kurz„Používanie softvéru a správa systému“, ktorá je spolufinancovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci realizácie projektu "Vzdelávacia a komunikačná podpora tvorby integrovanej stratégie (VIKOS)", ktorý sa realizuje v rámci Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Marketing územia a základy webovej propagácie:

1 Marketing regiónu - úvod

2 Oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivského

3 Návšteva územia Hontiansko-Dobronivského partnerstva a prezentácia dobrých príkladov z praxe

4 Pozitíva a negatíva Verejno-súkromného partnerstva

5 Swot analýza územia

6 Projektový manažment

7 Prezentácia projektov

8 Webové stránky ako nástroje propagácie území


Viac informácií na www.vikos-projekt.sk

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Brozura_vitajte4 798 kB [pdf]
  Mapa regiónu118 kB [pdf]

Priložené fotografie