Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Krojovana-trojica-babiky

15. október Svetový deň vidieckych žien


15. október - Svetový deň vidieckych žien

 

Svetový deň vidieckych žien bol vyhlásený v roku 1995 na pekinskej konferencii venovanej problematike žien. Tento deň sa oslavuje pod záštitou OSN a je príležitosťou na uznanie dôležitosti vidieckych žien pri posilňovaní poľnohospodárstva a rozvoja vidieka po celom svete. Vidiecky parlament na Slovensku pri tejto príležitosti organizuje  súťaž ,,Vidiecka žena – Líderka roka”, ktorej cieľom je ohodnotiť prácu vidieckych žien.Medzi nami žijú ženy z vidieka s výnimočnými schopnosťami, sú nevyčerpateľnou studnicou energie, inšpirácie, motivácie, nadšenia a nápadov. Áno, väčšinou ich berieme ako samozrejmosť. Tieto ženy pritom svojou prítomnosťou a pôsobením obohacujú život na vidieku a robia ho aktívnejším.

“Nečakajte na to, až vás niekto povedie. Urobte to sami.” 

V rámci svetového Dňa vidieckych žien sa  mal konať  19. ročník  súťaže  Vidiecka žena roka – Líderka 2020  v obci Klátová Nová Ves. Podujatie odkladáme na  neurčito z dôvodu pandémie. S vidieckymi ženami sa stretneme online, zablahoželať k sviatku a vyhlásiť výsledky súťaže.

Našim cieľom je zjednotiť sa( realizujeme s  partnermi  projekt Polirural)pri riešení bežných problémov a zatraktívniť vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov. Veríme, že vízia vypracovaná v robustnom procese za celospoločenského konsenzu je veľmi dobrým predpokladom toho, aby slúžila ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí. Máme ambíciu prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom.

 

Predsedníčka VIPA SK

Mária Behanovská

0915 446 538