Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
P1060226_0

15. október Svetový deň vidieckych žien - Líderka 2011

Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“ konajú rôzne aktivity a podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien vo viac ako 100 krajinách po celom svete..

Na Slovensku  začala organizovať  súťaž „ Vidiecka žena roka – Líderka  „ Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity v roku 2002 v Hrachove. Od roku 2007 organizuje túto súťaž Vidiecky parlament na Slovensku  v každom ročníku s inými  partnermi. V roku 2011 s  Lesmi SR, š. p. Banská Bystrica, Slovenskou lesníckou komorou   Zvolen a sponzormi.

Sú chvíle v našom uponáhľanom živote, keď je potrebné na chvíĺu sa zastaviť. Zastavili sme sa aj teraz, aby sme ocenili ženy, ktoré svojou prácou dokazujú, že na tejto zemi existujú ešte aj prastaré ľudské hodnoty ako obetavosť, ochota pomáhať, snaha duchovne aj materiálne zveľaďovať svoju obec, svoj región.

Stretli sme sa  14. októbra 2011  v Revúcej   na konferencii „ Rúcame stereotypy“ Počas dňa sme odprezentovali partnerské organizácie  Vidieckeho parlamentu na Slovensku , podpísali zmluvu o spolupráci s Úniu Slovenských organizácií v Maďarsku, navštívli sme pamätnú izbu  prvého slovenského gymnázia, s obdivom vypočuli Janku Roziakovú spracovateľku ovčej vlny s jej výrobkami –minuloročnú Líderku – remeselníčku , prezreli si výstavu Detviasnkej umelckej kolónie a prezentáciu prác  frekventantov Základnej umelckej školy z Polomky. Večer od 18. hodiny  patril slávnostnému programu venovanému  ženám. Slávnostný večer otvoril moderátor Juraj Sarvaš , nasledoval  program učiteľov a žiakov ZUŠ a potom  Detského  folklórneho súboru Lykovček .

Očakávanou chvíľou celodenného  programu bolo vyhlásenie víťaziek  tohtoročnej súťaže ,mimoriadne v rámci Medzinárodného roka lesov, vyhláseného  OSN aj kategóriu  žena – lesníčka

Kategórie, v rámci ktorých sme odovzdali ceny 

žena – aktivistka:

Margita Banasová , Zubrohlava , 68 rokov,  10 detí  

Pani Banasová pracovala pred odchodom do dôchodku ako učiteľka Materskej školy v Zubrohlave . Od tých čias pochádza jej vzťah k deťom, s ktorými aj teraz v dôchodkovom veku nacvičuje programy, tance, spev, zháňa finančné prostriedky  na ich oblečenie na vystúpenia pri obecných slávnostiach. Jej zásluhou boli v našej dedine obnovené už zaniknuté  tradície (dožinky, pochovávanie basy). Po odchode do dôchodku sa venuje ako režisérka a organizátorka ochotníckemu divadlu v našej obci, stará sa o kroje, do nácviku divadelných hier zapája všetky kategórie od detí, mládeže, až po dôchodcov. Je predsedníčkou Klubu Jednoty dôchodcov v našej obci, pracuje aj v okresnom výbore tejto  organizácie. Pre seniorov organizuje kultúrne a športové stretnutia, každý rok okresné volejbalové stretnutie, rekondičné kúpeľné pobyty, spoločenské stretnutia s kultúrnym programom.  Aktivizuje život všetkých kategórií našej obecnej komunity, spolupracuje s obecným úradom pri organizovaní podujatí a prác prospešných pre celú našu komunitu. Jej zásluhou sa do spoločenského a kultúrneho života  zapája čoraz viac obyvateľov  obce: deti, mládež, dospelí aj seniori.  Je skutočnou, uznávanou líderkou známou nielen v našej obci, ale aj v okolitých dedinách, kde naša divadelná Omladina pod jej vedením vystupuje a dosiahla viacero ocenení od Matice slovenskej.

Pani Banasová všetky tieto aktivity robí nezištne, formou dobrovoľníckej práce, bez nároku na odmenu. Zo získaných finančných prostriedkov zabezpečuje veci, potrebné na vymenované činnosti.

žena – politička : Mgr. Mária  Feckovičová – Žalobín , 65 rokov

Pôsobila ako starostka obce  Žalobín. Počas svojho pôsobenia na tejto funkcii  mimoriadne prispela k integrácií rómskej komunity v tejto obci , ktorá je početná .Zabezpečila výstavbu rodinných domov pre Rómov s ich pomocou , ktorá značne prispela k zmene  ich životného štýlu. Postarala sa    o trvalú zmenu života Rómov v dedine . Obec bola v roku 2005 ocenená v súťaži Dedina roka. Aj v dôchodku aktívne pracuje  v oblasti  starostlivosti o dedinu .

žena– podnikateľka : Monika Benková – Čierny Balog, 38rokov, 2 deti

Monika  Benková sa vždy angažovala vo veciach verejných – v obci Čierny Balog, okrese Brezno, v Banskobystrickom kraji, ale aj v rámci Slovenska  Živnosť má už deväť rokov, ale zaoberala sa prevažne poradenstvom v komunitnom a sociálnom rozvoji, vzdelávaním a manažovaním projektov.

....V poslednom roku sa jej darí šiť odevy a módne doplnky na motívy ľudových krojov a tiež vyrába repliky ľudových krojov. Má veľmi dobrú odozvu, pretože jej práca je  kvalitná. Zaznamenala prvé úspechy – dostala niekoľko zákaziek na repliky krojov a tiež na odevy pre folklórne skupiny, alebo odevy pre reštaurácie pre obsluhu (typu „salaš“, „koliba“, „slovenská reštaurácia“).

....Podnikanie tohto druhu na vidieku je zriedkavé, zrejme málo výnosné, ale určite záslužné.

žena – remeselníčka :  Blažena Kriváková, Žiar nad Hronom ,vek 48 rokov, dve deti

Bývalé  zamestnanie  chemička – laborantka ,dlhé roky sa zaoberá  tradičným drotárstvom ku ktorému  v súčastnosti  pridala výrobu šperkov, učí záujemcov v kurzoch  drotárstva , spolupracuje s rôznymi kultúrnymi centrami. Navštevuje remeselnícke podujatia, má webovú stránku . Reprezentuje  Slovensko na tradičnom bavorskom jarmoku v Nemecku       

žena  - lesníčka:  Ing. Zdenka  Hudecová . – Prievidza ,vek 65 rokov, 2 deti

Celý profesionálny život pracovala v les. hospodárstve  na rôznych postoch .Je zakladateľkou lesnej pedagogiky na Slovensku  a zároveň patrí medzi prvých lesníkov, ktorí sa venujú  práci s verejnosťou  a tým  propaguje lesníctvo  laickej verejnosti 

Vďaka patrí sponzorom:

Lesy Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica

Slovenská lesnícka komora, Zvolen

Mesto Revúca

Gymnázium Martina Kukučína

Stredná súkromná škola v Revúcej

ZUŠ Revúca

Detský folklórny súbor Lykovček pri Dome kultúry Revúca

Združenie lesníčiek

Cech bryndziarov

Spoločnosť Nebotra s.r.o.

Mediačno –konzultačné centrum SOVA

Rekreačný areál Predná Hora

Hotel Magnólia,a.s.

SLOVTHERMAE, kúpele Diamant Dudince, š.p.

Ľudmila Bátorová – ľudová umelkyňa, Prievidza

Jana Roziaková  -Farma Roziak, Zvolen

Detvianska umelecká kolónia – DUK

Priložené fotografie