Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
picture (1)

17. ročník Dňa vidieka v Národnej rade SR niesol názov: „Ekonomicky rastúci vidiek“

17. ročník Dňa vidieka v Národnej rade SR nesie názov: „Ekonomicky rastúci vidiek“

Záštitu nad podujatím prevzal  predseda NR SR Boris Kollár. Organizuje ho Vidiecky parlament v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

 Vidiecky parlament na Slovensku sa už dlhé roky snaží prostredníctvom svojich aktivít prispievať k skvalitňovaniu života na vidieku, presadzovať jeho potreby a pomôcť rozvoju slovenského vidieka a poľnohospodárskej výroby.

Vyzývame k otvoreniu intenzívneho dialógu medzi štátom a sektorom mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na vidieku a pracujúcich pre vidiek.  V záujme efektívneho využitia ľudských zdrojov, kreatívnych riešení, žiadame spoločný postup  v oblasti  partnerstva, dobrovoľníctva a financovania.

Advokačné aktivity zameriavame na presadzovanie požiadaviek z vidieka smerom k štátnej správe, samospráve, odborným inštitúciám ako aj smerom k zákonodarcom.Vnímame potrebu posunúť kvalitu vzťahu na vyššiu úroveň v záujme všetkých. Osobitne skupín obyvateľstva, ktorí čelia rôznym formám znevýhodnenia a vylúčenia hlavne pomôcťprekonať tradičné sektorové myslenie. Chrániť výdobytky demokracie a slobody, pokojne žiť a usilovať o kvalitný a šťastný životna vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí.

Aj v tejto neľahkej dobe, spôsobenej pandémiou COVID-19, je potrebné ešte viac ako kedykoľvek predtým, diskutovať o problémoch vidieka, poukazovať na negatívne dopady pandémie pre vidiek a navrhovať riešenia.

Vidiecky parlament na Slovensku na podujatí prezentuje svojich partnerov: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Vidiecky parlament mladých na Slovensku, Lišov Múzeum, Projekt Polirural, Papradno – Dedina roka 2019, Vidiecke ženy – Líderky, národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky a jeho poradenské regionálne centrá s jedným z už registrovaných sociálnych podnikov.