Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

19.10.2017 v trnavskom hoteli Holiday Inn si najlepší slovenskí agromanažéri prebrali ocenenie Top Agro a Najkrajší chotár.

Podujatie organizuje Klub poľnohospodárskych novinárov už 22-rokov. Výsledky súťaže Top Agro vyhodnocuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚEPP na základe vyplnených Informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Od vzniku súťaže je generálnym partnerom UniCredit Bank Czech republik and Slovakia.

Súťaž Najkrajší chotár vyhodnocuje odborná komisia, ktorá jednotlivé prihlásené podniky navštívi.

Klub poľnohospodárskych novinárov pripravuje z vyhodnotených spoločností svoju výročnú publikáciu. Rozsah tej aktuálnej je 108 strán a poľnohospodári ju obdržali na slávnostnom vyhlásení výsledkov oboch súťaží, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok - 19. októbra 2017.

Publikácia slúži ako propagačný materiál slovenského poľnohospodárstva aj na podujatiach v zahraničí. 

Výsledky 17. ročníka súťaže o Najkrajší chotár 2017

Veľké farmy – nad 500 ha:

PD Hlohovec

Klára Kissová, SHR, Želiezovce

PPD Liptovská Teplička

Malé farmy – do 500 ha:

 J & J Ostrožovič, Veľká Tŕňa

Agrokarpaty s.r.o., Plavnica

Oľga Apoleníková, SHR

Vidiecky parlament na Slovensku je dlhoročný člen hodnotiacej komsie, v tomto ročníku hodnotenia sa zúčastnili Karol Heriaán Mária Behanovská.