Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Lišov pozvánka 19.3.

19.3. sa uskutočnila aktivita v rámci projektu CLIFF - Klíma nás ovplyvňuje


   V sobotu 19.3. sa uskutočnila aktivita v rámci nášho projektu CLIFF - Klíma nás ovplyvňuje. Projekt je zameraný na vidiecke obyvateľstvo vo vybraných obciach pod 500 obyvateľov v okresoch Krupina, Detva a Zvolen. Organizujeme diskusie, workshopy a informačné aktivity pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, aby aj oni mali možnosť zapojiť sa do diskusie na klimatické témy a tak si lepšie uvedomiť, že každý jeden z  nás môže svojou troškou prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.

 

Na Lišove sa v sobotu konalo jarné upratovanie obce, kde sa aktívne zapájali obyvatelia, čo sme krásne prepojili s našim projektom, porozprávali sa s občanmi o ich názoroch na klimatickú zmenu a o tom ako oni vnímajú svoje správanie v súvislosti s klimatickou zmenou. Na koniec diskusie sme prítomných odmenili sladkou odmenou a drobnými cenami za ich snahu urobiť niečo pre životné prostredie.

V každej obci na záver projektu zasadíme spoločne strom, ktorý si účastníci spolu so starostom obce vyberú. V Lišove si vybrali lipu ako symbol sily, vznešenosti, vytrvalosti a životnej energie. Veríme, že táto spoločne zasadená lipa bude obyvateľom Lišova pripomínať náš projekt a bude sa jej dariť.Priložené fotografie